<<
<
Puslapis   
2  
iš  7
>
>>

Projektai

2012. 08. 18
330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstrukcija

250 MVA galios autotransformatorių (2 vnt.) pristatymas

Plačiau
2012. 06. 18
330/110/10 kV Kauno TP 330 kV įrenginių rekonstravimo darbai
Autotransformatoriaus AT-1 keitimas
Plačiau
2012. 03. 18
110/10 kV Tauralaukio TP rekonstrukcija
110/10 kV 10 MVA galios transformatoriaus T-2 keitimas į 16 MVA galios transformatorių
Plačiau
2012. 02. 26
Modulinės katilinės blokų gamyba
Plačiau

330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstrukcija

Projekto vykdymo eiga: Klaipėdos TP rekonstrukcijos metu į pastotę buvo pristatyti du 330/110/10 kV 250 MVA galios autotransformatoriai – 2 vnt.

330/110/10 kV Kauno TP 330 kV įrenginių rekonstravimo darbai

Projekto vykdymo eiga: esamas 330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatorius atjungiamas nuo pirminių ir antrinių grandinių, išardomas ir utilizuojamas; suprojektuojamas naujas 330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatorius bei parengiamas ir suderinamas su užsakovu naujo autotransformatoriaus prijungimo prie esamų Kauno 330/110/10 kV AT-1 pirminių, valdymo ir signalizacijos grandinių techninis darbo projektas; pagaminamas, išbandomas gamykloje, atvežamas ir sumontuojamas naujas 330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatorius; sumontuojama ir suderinama autotransformatoriaus monitoringo sistema; prijungiamos ir suderinamos autotransformatoriaus valdymo ir maitinimo grandinės; atliekami autotransformatoriaus bandymai prieš eksploatavimą pagal gamintojo ir užsakovo vidinių norminių dokumentų reikalavimus; pravedami personalo mokymai; sutvarkomi ir pateikiami užsakovui techniniai dokumentai; prijungiamos autotransformatorius pirminės grandinės; autotransformatorius įjungiamas į tinklą bandomajam laikotarpiui; pasirašomas priėmimo-perdavimo bei pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

Naujai pateikta įranga: 330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatorius; autotransformatoriaus monitoringo sistema.

110/10 kV Tauralaukio TP rekonstrukcija

Projekto vykdymo eiga: demontuotas ir į Užsakovo bazę išvežtas senas 110/10 kV 10 MVA galios transformatorius; demontuoti ir į Užsakovo bazę išvežti 10 kV savų reikmių transformatorius, 10 kV kompensacinė ritė, 10 kV skyriklis, visų šių įrenginių pamatai perkelti į naują vietą; demontuoti 10 kV kabeliai; sutvarkyta 110/10 kV galios transformatoriaus alyvos duobė bei atliktas alyvos nuotekų linijos remontas; atvežtas, sumontuotas ir išbandytas naujas 110/10 kV 16 MVA galios transformatorius; atvežti ir sumontuoti nauji 10 kV įrenginiai (savų reikmių galios transformatorius, kompensacinė ritė, skyriklis); demontuotas 10 kV narvelis su galios skyrikliu; atvežtas ir sumontuotas naujas 10 kV narvelis su jungtuvu; sumontuoti nauji 10 kV galios kabeliai; demontuotos senos ryšių įrangos spintos; atvežta is sumontuota nauja ryšių spinta, bei naujai pastatyta TSPĮ spinta; atlikti visi RAA ir TSPĮ derinimo darbai; pravesti personalo mokymai; pastotė priduota VEI bei pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. Pagal atskirą sutartį buvo atliktas rekonstrukcijos darbo projektas.

Naujai pateikta įranga: 110/10 kV 16 MVA galios transformatorius; 10 kV savų reikmių transformatorius; 10 kV kompensacinė ritė; 10 kV skyriklis; 10 kV viršįtampių ribotuvai; 10 kV narvelis su jungtuvu; ARĮ valdiklis; 10 kV kabeliai; TSPĮ spinta ir įranga; PVS spinta ir įranga.

Modulinės katilinės blokų gamyba

Nuo 2011-11-01 iki 2012-06-18 kartu su partneriais iš Suomijos ir Baltarusijos suprojektavome, pagaminome bei sumontavome automatizuotus modulinės katilinės blokus, kurių galingumas 6,8 MW (3 x 6,8 MW). Modulinė katilinė skirta objektui "Sodrinimo kombinatas Garlyko kalio druskų telkinyje Lebapo rajone Turkmenistane".