<<
<
Puslapis   
5  
iš  7
>
>>

Projektai

2008. 08. 24
Projektas B16 - Valdomas šunto reaktorius IAE 330 kV AtS
Plačiau
2007. 08. 21
Naujo 6 MW galios turbogeneratoriaus įrengimas
Plačiau
2006. 06. 27
Vandenilio generatorius modernizavimas
Plačiau
2006. 01. 10
110/35/10 kV galios transformatorių TDTN-40000/110 įrengimas
Plačiau

Projektas B16 - Valdomas šunto reaktorius IAE 330 kV AtS

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatacijos ir jos galutinio sustabdymo metu buvo svarbu užtikrinti įtampos lygio reguliavimą Ignalinos elektros energijos valdymo mazge. IAE eksploatavimo metu įtampos lygį reguliavo turbogeneratoriai, keisdami reaktyviosios galios vartojimą. Po galutinio abiejų blokų sustabdymo įtampos lygį reguliuoja valdomas šunto reaktorius (VŠR), kuris buvo įrengtas Ignalinos AE atvirojoje skirstykloje (330 kV AtS).

Konsorciumo sutartis tarp UAB „Ekobana“ (Vilnius, Lietuva), UAB „Kauno energetikos remontas“ (Kaunas, Lietuva) ir UAB „Siemens“ (Vokietija) buvo pasirašyta 2006 m. spalio 17 d.

Kartu su VŠR buvo tiekiama pagalbinė įranga, reikalinga užtikrinti prijungimą prie 330 kV tinklo: aukštosios įtampos eledujiniai jungikliai, skyrikliai, matavimo transformatoriai, šynų konstrukcijos, televaldymo, signalizacijos, duomenų perdavimo, elektros energijos apskaitos sistemos, relinės apsaugos, sisteminės automatikos ir gaisro gesinimo įrenginiai ir kt.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti šie darbai:

-    VŠR įrenginio projektavimas;

-    įrangos tiekimas, statybos, montavimo ir derinimo darbai:  relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrenginių montavimas ir derinimas; pirminės elektrotechninės įrangos, RAA įrenginių gamyba ir tiekimas; televaldymo, signalizacijos, duomenų perdavimo sistemos programinio aprūpinimo rengimas ir tiekimas, šios sistemos montavimas, derinimas ir įdiegimas; VŠR įrangos gamyba ir tiekimas; VŠR projektavimas, gamyba, derinimas, tinklinių bandymų ir įdiegimo inžinierinis palaikymas.

Reaktoriaus paleidimo ir derinimo bandymai buvo užbaigti 2008 metų rugsėjo mėn. ir šiuo metu reaktorius yra eksploatuojamas.

Projektas buvo finansuojamas Tarptautinio IAE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis, kurias administravo Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas.

Naujo 6 MW galios turbogeneratoriaus įrengimas

Fosforo trąšų gamybos proceso metu deginant gamtinę sierą, išsiskiria didelis kiekis šilumos. Patobulinus technologinius sieros rūgšties cecho sprendimus, įdiegus šilumos utilizavimo sistemą (Heat Recovery System - HRS) atsirado galimybė išgauti dar daugiau atliekinės šilumos energijos. Tam tikslui buvo nuspręsta paleisti naują 6 MW galios turbogeneratorių. Konkursą projektui atlikti laimėjo UAB "Ekobana", kuri kartu su UAB "Visagino energoremontas" atliko turbinos K-6,1-0,68 ir generatoriaus ТПС-6-2ЕУ3 įrengimo projektą.

Po rekonstrukcijos panaudodama atliekinius šilumos šaltinius AB "Lifosa" ne tik pati apsirūpina elektros energija, bet ir likusią jos dalį tiekia į šalies elektros energijos tinklą, o Kėdainių miesto šildymui kasmet tiekia apie 100 tūkst. MWh šilumos energijos.

Vandenilio generatorius modernizavimas

UAB ,,Kauno termofikacijos elektrinė" buvo demontuoti seni elektrolizeriai СЭУ-4. Vietoj jų buvo parinktas ir sumontuotas konteinerinis elektrolizeris Hogen H 160, atlikti paleidimo-derinimo darbai ir personalo mokymai. Naujojo elektrolizeriaus našumas - 4nm3/val.

110/35/10 kV galios transformatorių TDTN-40000/110 įrengimas

Atlikome 110/35/10 kV galios transformatorių TDTN-40000/110 tiekimą, montavimo darbų priežiūrą ir paleidimo derinimo darbus AB "VST".