<<
<
Puslapis   
6  
iš  7
>
>>

Projektai

2005. 09. 27
Projektas B5/1. Garų katilinės statyba
Plačiau
2005. 08. 29
Automatinių jungiklių ,,Elektron-Э16В” 0,4 kV savųjų reikmių skirstomųjų įrenginių sekcijose pakeitimas
Plačiau
2005. 07. 16
6 kV skirstomųjų įrenginių SF6 jungiklių keitimas
Plačiau
2005. 06. 28
Nuolatinės srovės skydų ir lygintuvų keitimas Ignalinos atominės elektrinės 106 pastate

110/330 kV atviroji skirstykla

Plačiau

Projektas B5/1. Garų katilinės statyba

Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos metu pagrindinis garų šaltinis įmonei buvo elektrinės garų gavimo įrenginys, veikiantis energijos bloko eksploatacijos metu. Energijos bloko remonto laikotarpiu elektrinę garais aprūpindavo rezervinė katilinė.

Galutinai sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę, ji išliko garų, kurie yra reikalingi Skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo komplekso garinimo įrenginiams, vartotoja. Vieninteliu garų šaltiniu elektrinėje liko rezervinė katilinė, kuri dėl nepakankamos galios ir pasenusios įrangos negalėjo būti nuolatiniu garų šaltiniu. Rengiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo planą, buvo numatyta ir naujos garų katilinės statyba.

Naujos garų katilinės galia – 30 t garų /val. (3 katilai, kiekvieno našumas 15 t garų/val.). Pagrindinis katilinės kuras – dujos, rezervinis – skystasis kuras (dyzelinas).

UAB "Ekobana" dalyvavo garų katilinės statybos projekte subrangovo pozicijoje ir tiekė prekes generaliniam rangovui - kompanijai Elektrim-Megadex S.A. (Lenkija).

Automatinių jungiklių ,,Elektron-Э16В” 0,4 kV savųjų reikmių skirstomųjų įrenginių sekcijose pakeitimas

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimą Ignalinos atominės elektrinės savųjų reikmių 0,4 kV įtampos vartotojams, naudojamos KTP SN 0,5 tipo sukomplektuotos transformatorinės pastotės, pagamintos Minsko Kozlovo vardo elektromechanikos gamykloje. Kaip įvadiniai jungikliai, naudojami ,,Elektron-Э16В” tipo automatiniai jungikliai, pagaminti Dimitrovgrado gamykloje „KONTAKTOR“ (Rusija). Įvadiniuose automatuose išmontuoti sroviniai jungikliai, t.y. jie veikia nuotoliniu būdu valdomų kontaktorių režime. Surenkamų šynų apsaugai ir iš fiderių  išvestų kabelių priešgaisrinės apsaugos užtikrinimui, už sekcijos ribų yra įrengta Zilbermano jutiklinė apsauga, naudojanti apkrovimo srovės fazinį kampą ir reaguojanti tik į aktyvųjį trumpo jungimo srovės komponentą (KZ). 0,4 kV sekcijų darbinių ir rezervinių įvadų valdymas jungikliais atliekamas nuotoliniu valdymo raktu valdymo bloko skyde. Čia taip pat išvesta jungiklių padėties signalizacija ir gedimų (avarijų) įspėjimo signalizacija. 0,4 kV sekcijų jėgos transformatorių ir surenkamų šynų pagrindinė apsauga įrengta aukščiausios įtampos pusėje, panaudojant RT-40, RP-23 tipų skaitmenines reles, kurios sužadina LF2 „Schneider Electric“ jungiklių atjungimą nuo 6 kV pusės ir „Elektron Э16В“ nuo 0,4 kV pusės.

 

Ignalinos atominėje elektrinėje būtina pakeisti „Elektron Э16В“ automatinių jungiklių darbinius ir rezervinius įvadus savųjų reikmių 0,4 kV skirstomuosiuose įrenginiuose II energetiniame bloke ir 119 patalpoje kartu su relinės apsaugos komplektu savųjų reikmių jėgos transformatorių aukščiausios įtampos pusėje.

 

Pagrindiniai projekto tikslai: moraliai ir fiziškai pasenusių įrenginių pakeitimas, elektros energijos tiekimo patikimumo padidinimas Ignalinos atominės elektrinės savųjų reikmių vartotojams.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

-    naujo sertifikuoto „Siemens“ firmos įrenginio, skirto numatytais etapais pakeisti šią įrangą: 66 „Elektron Э16В“ tipo automatinių jungiklių darbinius ir rezervinius įvadus savųjų reikmių 0,4 kV skirstomųjų įrenginių (SRSĮ-0,4 kV) sekcijose ir Ignalinos atominės elektrinės 119 patalpoje kartu su relinės apsaugos komplektu savųjų reikmių jėgos transformatorių aukščiausios įtampos pusėje, projektavimas, gamyba, bandymai ir pristatymas;

-    parengtas ir pateiktas jungiklių pakeitimo techninis projektas, įskaitant brėžinius, užsakytas specifikacijas ir atitinkamus dokumentus;

-    gamintojo įmonėje atlikti įrenginių perdavimo-priėmimo bandymai, įskaitant gamintojo įmonėje vykdomų įrenginio atitikties bandymo procedūrų ir programos parengimą;

-    Ignalinos atominės elektrinės aptarnaujančio ir remonto personalo mokymai.

 

Išskirtinės projekto vykdymo ypatybės:

-    galimų įvykių analizė savų reikmių 0,4 kV sistemoje, skirta automatinių jungiklių ir jutiklinės apsaugos optimalaus varianto parinkčiai;

-    ištraukiamų vežimėlių, komplekte su įvairiais jungikliais, bandomųjų pavyzdžių kūrimas (projektavimas), ir bandymai, siekiant nustatyti jų atitiktį pagal IAE techninės užduoties reikalavimus;

-    bandomųjų pavyzdžių gamyba ir bandymai nepriklausomoje laboratorijoje, atliekant dinaminio ir šiluminio atsparumo bandymus, o taip pat eksploatavimo bandymus sąlygose, kurios lyginant su įprastomis eksploatavimo sąlygomis avarijų metu gali žymiai pasikeisti.

 

Įrenginių pakeitimo techninį projektą rengė subrangovai - ООО SPKB "PROELEKTRO“ (Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė „Specialusis projektavimo-konstravimo biuras „PROELEKTRO") (Kijevas, Ukraina).

 

Numatyti įrenginių bandymai buvo atlikti elektrotechnikos instituto (Varšuva, Lenkija) bazėje.

6 kV skirstomųjų įrenginių SF6 jungiklių keitimas

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimą elektrinės savųjų reikmių vartotojams, tame tarpe ir saugos sistemoms, jų tinkamam eksploatavimui įprastame režime ir avarinėse situacijose, Ignalinos atominėje elektrinėje numatyti savųjų reikmių skirstomieji įrenginiai (SRSĮ).

 

Elektrinės blokui veikiant pilnu pajėgumu, savųjų reikmių skirstomiesiems  6 kV įrenginiams elektros energija tiekiama iš 24/6 kV darbinių transformatorių, maitinamų tiesiogiai nuo turbogeneratorių (TG). Sustojus TG, SRSĮ automatiškai persijungia į maitinimo režimą nuo PRT 110/6 kV (rezervinių transformatorių), prijungtų prie elektros energijos tiekimo sistemos. Avariniais atvejais, nutrūkus maitinimui nuo išorinių šaltinių, rezervinio maitinimo šaltinio automatinio įjungimo prietaisas atjungia SRSĮ patikimo maitinimo sekcinius ir įvadinius jungiklius, įjungia dyzelinį generatorių ir prijungia jį prie šios sekcijos.

 

SRSĮ 6 kV sudėtyje esantys, Konstantinovsko aukštos įtampos įrangos gamykloje (Ukraina) bei Rovensko aukštos įtampos įrangos gamykloje (Ukraina) pagaminti, VEM-6 tipo jungikliai naudojami pirmame elektrinės bloke, o VMPE tipo jungikliai, pagaminti Čimkento elektros aparatūros gamykloje (Uzbekistanas), naudojami antrame bloke.

 

Ignalinos atominėje elektrinėje būtina atlikti SRS 6 kV įrenginių rekonstrukciją - dalis šių įrenginių yra susijusi su elektros energijos tiekimu apsaugos sistemoms (patikimo maitinimo skirstomieji įrenginiai), o kita dalis – su įprastos eksploatacijos sistemomis, svarbiomis saugos atžvilgiu (įprasto maitinimo skirstomieji įrenginiai).

 

Pagrindiniai projekto tikslai: moraliai ir fiziškai pasenusių įrenginių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, pakeitimas, savųjų reikmių jėgainių elektros energijos tiekimo sistemos įrenginių patikimumo padidinimas, techninio aptarnavimo sąlygų pagerinimas, o taip pat elektros energijos tiekimo užtikrinimas atominės elektrinės įrenginiams seisminio poveikio atveju.

 

Projekte numatytas 6 kV skirstomųjų įrenginių jungiklių pakeitimas etapais, keičiant jungiklius į naujai pagamintus 6kV eledujinius jungiklius ant ištraukiamų elementų, priderintų prie esamų skirstomųjų įrenginių ir relinės apsaugos bei signalizacijos schemų.

 

Projekto vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:

-    naujo sertifikuoto įrenginio, skirto numatytais etapais pakeisti šiuos jungiklius: 6 kV skirstomųjų įrenginių sistemos16 jungiklių su ištraukiamais skirstomųjų įrenginių komplekto elementais (KRU), tipas KXXIV (Inom=3200А), 40 jungiklių su ištraukiamais elementais KRU, tipas KXXV (Inom=2000А) ir 161 jungiklį su ištraukiamais elementais KRU, tipas KXXVI (Inom=1000А ir Inom=630А) Ignalinos atominėje elektrinėje, projektavimas, gamyba, bandymas ir pristatymas;

-    parengtas ir pateiktas išsamus jungiklių, komplekte su ištraukiamais vežimėliais, keitimui, techninis projektas, įskaitant brėžinius, apskaičiavimus, užsakytas specifikacijas ir pagalbinius dokumentus;

-    montavimas, prižiūrint tiekėjo atstovams, priežiūra ir konsultacijos įrenginių derinimo metu, įjungimas, eksploatacijos bandymai ir sumontuotų įrenginių priėmimas eksploatacijai;

-    remontuojančio ir aptarnaujančio personalo mokymai ištraukiamų vežimėlių su jungikliais eksploatavimo ir techninio aptarnavimo metodų bei taisyklių.

 

Techninį projektą rengė subrangovai - ООО SPKB "PROELEKTRO“( ribotos atsakomybės akcinė bendrovė „Specialusis projektavimo-konstravimo biuras „PROELEKTRO") (Kijevas, Ukraina).

 

Elektriniai, elektromechaniniai, atsparumo ir kiti įrenginio bandymai buvo atlikti OAO „NIC-VVA“ (atvirosios akcinės bendrovės „Aukštos įtampos įrenginių bandymo mokslinių tyrimų centras“) bazėje (Maskva, Rusija).

Nuolatinės srovės skydų ir lygintuvų keitimas Ignalinos atominės elektrinės 106 pastate

Esami nuolatinės srovės skydai (NSS) su lygintuvais, skirti patikimai tiekti darbinę srovę relinei įrangai ir automatikai, avarijų prevencijos automatikos sistemai, ryšių ir telemechaninei įrangai, elektromagnetinei blokuotei 110/330 kV atviroje skirstykloje (AS). Dviejų darbinių lygintuvų buferyje prijungti du akumuliatoriniai elementai, veikiantys nuolatinės įkrovos režime. Trečiasis lygintuvas yra rezervinis, naudojamas remonto darbų atveju arba sugedus vienam iš darbinių lygintuvų, o taip pat atliekant akumuliatorinio elemento kontrolinę įkrovą (inversijos funkcija).

 

Pagrindiniai projekto tikslai: moraliai ir fiziškai pasenusių įrenginių pakeitimas, elektros energijos tiekimo patikimumo padidinimas Ignalinos atominės elektrinės savųjų reikmių vartotojams.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

-    naujo sertifikuoto “Gutor” ir “Benning” firmų įrenginio, skirto pakeisti nuolatinės srovės skydus, lygintuvus ir nepertraukiamo maitinimo blokus ABP-6,3 kVA AS 110/330 kV Ignalinos atominėje elektrinėje, projektavimas, gamyba, derinimas ir bandymas gamintojo įmonėje;
-    gamintojo įmonėje atlikti įrenginių perdavimo-priėmimo bandymai, įskaitant gamintojo įmonėje vykdomų įrenginio atitikties bandymo procedūrų ir programos parengimą;
-    montavimas, prižiūrint tiekėjo atstovams, įrenginių paleidimo-derinimo darbai, perdavimas eksploatacijai, o taip pat IAE remonto ir aptarnaujančio personalo mokymai.

Techninį projektą rengė subrangovai - ООО SPKB "PROELEKTRO“ (atviroji akcinė bendrovė „Specialusis projektavimo-konstravimo biuras „PROELEKTRO") (Kijevas, Ukraina).

Montavimą, prižiūrint tiekėjo atstovams, bandymus ir įrenginio perdavimą eksploatacijai, o taip pat IAE remonto ir aptarnaujančio personalo mokymus atlieka subrangovai - OOO „SELKOM“ (ribotos atsakomybės bendrovė „SELKOM“) (Kijevas, Ukraina).


<<
<
Puslapis   
6  
iš  7
>
>>