<<
<
Puslapis   
7  
iš  7

Projektai

2004. 12. 14
Ignalinos atominės elektrinės II bloko turbininių generatorių TBB-800-2E žadinimo sistemos valdymo ir reguliavimo aparatūros keitimas
Plačiau
2004. 09. 16
10 kV skirstomojo punkto SP-6 PŠK 826 pastate pakeitimas
Plačiau
2004. 06. 28
Nenutrūkstamo maitinimo agregatų pakeitimas Ignalinos atominės elektrinės 2-ame bloke
Plačiau
2004. 06. 26
Vandenilio generatorius modernizavimas
Plačiau

Ignalinos atominės elektrinės II bloko turbininių generatorių TBB-800-2E žadinimo sistemos valdymo ir reguliavimo aparatūros keitimas

ŠV-1B-4200-1050 UXL4-2 tipo sužadinimo skydas skirtas STN-670-4200-2UXL4 tipo darbinės nepriklausomos sužadinimo sistemos, maitinančios turbogeneratoriaus rotoriaus apvijas, modifikacijai. Modifikacijos metu sužadinimo skydas turi pakeisti du esančius ТВ8-2500/1650 tipo tiristorinius keitiklius su savo SUT-V4 tipo valdymo sistemomis ir ARV-SDP1 tipo sužadinimo reguliatorių, esantį veikiančio STN sudėtyje.

 

Ignalinos atominėje elektrinėje buvo būtina pakeisti tiristorinius keitiklius, valdymo prietaisus ir darbinio sužadinimo TG-3,4 sistemos reguliavimo įrangą.

 

Pagrindiniai projekto tikslai: darbinio sužadinimo TG-3,4 sistemos susidėvėjusių įrenginių pakeitimas, tiristorinių keitiklių, valdymo sistemos eksploatavimo patikimumo padidinimas ir reguliavimo patobulinimas įdiegiant pažangesnes schemas, puslaidininkių ir dvikanalio reguliavimo principą, o taip pat šios įrangos techninio aptarnavimo laiko trukmės mažinimas.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

-    naujo sertifikuoto OAO „SILOVYJE MAŠINI“ įrenginio projektavimas, gamyba, derinimas bandymas ir pristatymas Ignalinos atominės elektrinės II energijos bloko turbininių generatorių TBB-800-2E sužadinimo sistemos valdymo ir reguliavimo įrangos keitimui;

-    parengtas ir pateiktas įrenginių keitimo techninis projektas;

-    TG-3,4 sužadinimo skydų montavimas, prižiūrint tiekėjo atstovams, derinimas, bandymai ir įrenginio perdavimas eksploatacijai.

 

Skiriamosios šio projekto ypatybės buvo tos, kad mes pasiūlėme sužadinimo sistemos modifikaciją (atnaujinimą), skirtingai nuo mūsų konkurentų ir turbininių generatorių gamintojo pirminio pasiūlymo pakeisti visą sužadinimo sistemą arba pakeisti atskirus valdymo sistemos blokus. Tai leido sumažinti projekto kainą ir sutrumpinti jo įgyvendinimo laiką.

 

Įrenginių keitimo techninį projektą rengė subrangovai - ООО SPKB "PROELEKTRO“ (specialusis projektavimo-konstravimo biuras „PROELEKTRO“) (Kijevas, Ukraina).

 

Montavimą, prižiūrint tiekėjo atstovams, derinimą, bandymus ir įrenginio perdavimą eksploatacijai atliko subrangovai - OAO „SILOVYJE MAŠINI“ (atviroji akcinė bendrovė „SILOVYJE MAŠINI“) (Sankt Peterburgas, (Rusija).

10 kV skirstomojo punkto SP-6 PŠK 826 pastate pakeitimas

Ignalinos atominės elektrinės pramoninės šildymo katilinės vartotojų aprūpinimui elektros energija naudojamas 10 kV skirstomasis įrenginys, skirtas montuoti patalpose (RP-6 „POK“) su 16 kamerų KSO-266-1, kuriose už tinklo aptvarų įrengti stacionarūs mažo alyvos kiekio jungtuvai VMG-10 su spyruoklinėmis-svorinėmis pavaromis PP-67. Visa naudojama įranga pagaminta įmonėje „Moselektroščit“ (Rusija) ir sumontuota 1980 m.

 

Pagrindiniai projekto tikslai – pakeisti morališkai ir fiziškai pasenusius įrenginius ir padidinti elektros energijos tiekimo pramoninės šildymo katilinės įrangai patikimumą po modernizavimo.

 

Elektros energijos tiekimo pramoninei šildymo katilinei modifikavimo projekte numatyta pakeisti skirstomąjį punktą RP-6, sudarytą iš 16 uždaro tipo 10 kV įtampos skirstomojo įrenginio narvelių.

 

Vykdant projektą, buvo atlikti šie darbai:

-    parengtas techninis projektas skirstomojo punkto pakeitimui, kurio sudėtyje – reikiami brėžiniai, užsakomosios specifikacijos, užduotys gamykloms įrangai pagaminti, reikiami patikimumo ir priešgaisrinės saugos skaičiavimai, taip pat įrangos montavimo bei išdėstymo skirstomojo punkto patalpose brėžiniai ir kabelių žurnalai;

-    pagaminta įranga, užtikrinanti optimalią integraciją į esamą pramoninės šildymo katilinės sistemą;

-    pagaminta nauja įranga, atlikti jos gamykliniai bandymai ir įranga pristatyta į vietą;

-    atlikti įrangos montavimo, derinimo ir paleidimo darbai;

-    atliktas remontuojančio ir aptarnaujančio personalo mokymas.

 

Techninį projektą parengė, įrangos montavimo, derinimo ir paleidimo darbus atliko subrangovas – UAB „Eldermonta“.

 

Remontuojančio ir aptarnaujančio personalo mokymą atliko subrangovas – UAB „Elga“

Nenutrūkstamo maitinimo agregatų pakeitimas Ignalinos atominės elektrinės 2-ame bloke

Patikimo reaktoriaus sustabdymo ir užšaldymo nutrūkus elektros energijos tiekimui iš visų išorinių šaltinių, o taip pat elektros energijos tiekimo apsaugos sistemoms bei IVS (kompiuterinės informacijos sistemai) užtikrinimui įprasto ir avarinio režimo sąlygomis, Ignalinos atominėje elektrinėje įdiegtos 6 nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo sistemos, naudojant akumuliatorines baterijas (AB), nuolatinės srovės skydai (ŠPT) ir ABP įranga su jėgos lygintuvais AB įkrovai, keitikliais, keičiančiais ŠPT nuolatinę srovę į kintamą ir tiristoriniais išjungimo prietaisais, užtikrinančiais nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą ypač svarbiems apsaugos sistemos vartotojams.

 

Pagrindiniai projekto tikslai: moraliai ir fiziškai pasenusių ABP-1500 įrenginių, pagamintų pramonės gamykloje „INVERTOR“ (Orenburgo m., Rusija), pakeitimas, apsaugos sistemos įrenginių patikimumo didinimas ir jų techninio aptarnavimo sąlygų gerinimas, sutrumpinant gedimų šalinimo laiką, o taip pat IAE įrenginių eksploatavimo patikimumo lygio didinimas seisminių ir kitų ekstremalių sąlygų atveju.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

-    naujo sertifikuoto įrenginio, skirto numatytais etapais pakeisti šią įrangą: 8 jėgos lygintuvai TPPS-800, 21 keitiklis PTS-200 ir IAE II energijos bloko nepertraukiamo energijos tiekimo agregatų ABP-1500 18 tiristoriniai išjungimo prietaisai (TKO), projektavimas, gamyba, bandymas ir pristatymas. ABP-1500 nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginių keitimo projekto parengimas ir pateikimas su brėžiniais, skaičiavimais, užsakytomis techninėmis sąlygomis ir pagalbiniais dokumentais. Pristatytų ir sumontuotų įrenginių derinimas, bandymai ir įdiegimas į eksploataciją. Remontuojančio ir aptarnaujančio personalo mokymai, patvirtinant gamintojo išduotu sertifikatu;

-    kadangi naujai diegiamo GUTOR firmos (Šveicarija) įrenginio techninės charakteristikos ir jo konstrukcija skyrėsi nuo buvusio nenutrūkstamo maitinimo sistemos įrenginio techninių charakteristikų ir konstrukcijos, buvo parengti principiniai sprendimai ir skaičiavimo metodikos, apibrėžiančios IAE SPB energijos bloko konstrukciją ir visų komponentų parametrų parinktį, įskaitant įrenginių ir aparatūros parametrus, apsaugos sistemų parinktį, kabelių skerspjūvių parinktį ir t.t., įvertinant naujo įrenginio ypatybes ir numatant esamos savų reikmių sistemos rekonstrukcijos minimalius kaštus;

-    be naujų lygintuvų ir keitiklių, kaip apsauginiai įrenginiai skirstomosiose sekcijose už keitiklių buvo įrengti tiristoriniai komutaciniai jungikliai (UTKO). Ši įrangai buvo specialiai sukurta, kad būtų galima ją naudoti IAE savų reikmių energijos bloko, modernizuoto ABP sudėtyje, ir skirti grupinių bei individualių maitinimo linijų vienfazių ir trijų fazių vartotojų nepertraukiamo maitinimo linijose greitam atjungimui (komutacijai);

-    IAE personalo mokymams ir įgūdžių įsisavinimui buvo sukurtas mokymo-įgūdžių įsisavinimo kompleksas, naudojant lygintuvus, invertorius ir UTKO, su analogiška konstrukcija, funkcijomis bei eksploatacinėmis savybėmis, kaip ir „dideliuose“ ABP įrenginiuose.

 

SBP rekonstrukcijos pagrindinius techninius sprendimus, įskaitant konstrukcijos schemas, skaičiavimais pagrįstų parametrų parinktį, o taip pat techninio projekto parengimą atliko subrangovai - OOO „PROELEKTRO“ (Kijevo m., Ukraina).

 

Pateiktų įrenginių derinimą, bandymus, perdavimo į eksploataciją darbus, o taip pat personalo mokymus atliko subrangovai - OOO „SELKOM“ (Kijevo m., Ukraina).

Vandenilio generatorius modernizavimas

UAB "Vilniaus energija" elektrineje Nr. 3 buvo demontuoti seni elektrolizeriai СЭУ-10. Jų vietoje buvo parinkti ir sumontuoti elektrolizeriai Hogen, atlikti paleidimo-derinimo darbai ir personalo mokymai. Naujų įrenginių darbo efektyvumui užtikrinti buvo įrengta atvirkštinio osmoso maitinimo vandens paruošimo sistema. Naujojo elektrolizeriaus našumas - 4nm3/val. x 2.