<<
<
Puslapis   
2  
iš  4
>
>>

2012

2012. 08. 06
Dar vienas žingsnis į priekį projektų valdyme
Plačiau
2012. 07. 25
UAB "Ekobana" gavo kvalifikacijos atestatą suteikianti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu
Plačiau
2012. 07. 12
Naujos krypties projektas
Modulinės katilinės gamyba
Plačiau
2012. 07. 12
Užbaigti 330/110/10 kV Kauno TP 330 kV įrenginių rekonstravimo darbai
Plačiau

Dar vienas žingsnis į priekį projektų valdyme

Didžiuojamės, kad mūsų įmonės projektų vadovas įgijo tarptautinį pripažinimą projektų vadybos srityje pelniusį sertifikatą!

Project Management Professional (PMP) yra pasaulinį pripažinimą pelniusi sertifikacija projektų vadybos srityje. Ją vykdo Project Management Institute (PMI). Sertifikacija yra paremta PMP egzamino specifikacija, paskelbta Project Management Institute (PMI) 2005 metais. Dauguma egzamino klausimų paremti ANSI standartu - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, sutrumpintai vadinamu PMBOK Guide.

-    PMP sertifikacija išskiria projektų vadovus iš kitų projektų vadovų tarpo.

-    Daug prestižinių organizacijų pageidauja, kad visi projektų vadovai turėtų PMP sertifikatą.

-    PMI skelbia, kad sertifikuotų projektų vadovų pajamos, vidutiniškai 15% yra didesnės nei tų, kurie nėra sertifikuoti.

-    Standartizuoja projektų vadovų turimas žinias ir patirtį organizacijoje.

-    Sąlygoja vienodo PV žodyno, standartizuotų procesų, darbo metodų, informacinių įrankių naudojimą organizacijoje.

-    Projektų vadovų sertifikavimas sąlygoja projektų valdymo kultūros organizacijoje formavimąsi bei didina organizacijos brandą projektų vadybos srityje.

-    Sąlygoja aiškių kompetencijos reikalavimų esamiems ir naujai į organizaciją priimamiems projektų vadovams naudojimą.

-    Padeda suformuluoti aiškius kriterijus ieškant projekto subrangovų ir partnerių.

-    Suteikia konkurencinį pranašumą varžantis dėl išorinių projektų.

 

UAB "Ekobana" gavo kvalifikacijos atestatą suteikianti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu

Statybos produkcijos sertifikavimo centras įvertino UAB "Ekobana" kvalifikaciją ir išdavė kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Pirmą kartą toks atestatas mūsų įmonei buvo išduotas 2010 m. birželio 11 d.

 

Naujos krypties projektas

Nuo 2011-11-01 iki 2012-06-18 kartu su partneriais iš Suomijos ir Baltarusijos suprojektavome, pagaminome bei sumontavome automatizuotus modulinės katilinės blokus, kurių galingumas 6,8 MW (3 x 6,8 MW). Modulinė katilinė skirta objektui "Sodrinimo kombinatas Garlyko kalio druskų telkinyje Lebapo rajone Turkmenistane"

Užbaigti 330/110/10 kV Kauno TP 330 kV įrenginių rekonstravimo darbai

Šių metų birželio 8 dieną UAB „Ekobana“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Kauno energetikos remontas“ pasirašė su LITGRID AB statybos užbaigimo aktą dėl 330/110/10 kV Kauno TP 330 kV įrenginių rekonstravimo darbų (autotransformatoriaus AT-1 pakeitimo) užbaigimo. Projekto vykdymo metu buvo utilizuotas senas autotransformatorius, pristatytas bei sumontuotas naujas 330 kV 125 MVA autotransformatorius ATDCTN-125000/330/110-U1, sumontuota jo monitoringo sistema, atlikti derinimo darbai.


<<
<
Puslapis   
2  
iš  4
>
>>