Darbai Ignalinos atominėje elektrinėje

2017 KOV 21

2009 m. UAB ,,Ekobana’’ pradėjo pirmuosius Ignalinos atominės elektrinės naujai statomo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso projektų įgyvendinimo darbus. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą sudaro B1,2,3,4.

Projekte B1 UAB ,,Ekobana’’  atliko elektros (jėgos) tinklų, automatikos, telefonijos ir radijo sistemų įrengimo darbus. 2016 m. rugsėjo 19 d. Vilniuje, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos pasirašytas Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos statybų užbaigimo aktas.

Projekte B3/4 UAB ,,Ekobana’’  atliko technologinės įrangos sumontavimo darbus. Šiuo metu B3/4 projektų dalyje baigti pagrindiniai statybiniai/konstrukciniai darbai, pagaminta bei sumontuota  visa įranga, pradėti ir tęsiami paleidimo-derinimo darbai.

Projekte B2 UAB,,Ekobana” vienu metu atliko genralinio rangovo funkcijas, atliko statybas bei sumontavo visa technologinę įrangą. B2 projektų dalyje baigti pagrindiniai statybiniai darbai, pagaminta bei sumontuota visa įranga, pradėti ir tęsiami  paleidimo - derinimo darbai.

Šiuo metu UAB ,,Ekobana’’ sėkmingai vykdo pagal 2014 m. gruodžio mėn. – VATESI suderintą radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš saugyklų (157 ir 157/1 pastatų) techninį projektą ir saugos analizės ataskaitą B2 projekto antrąją dalį.

Projekto ,,Kietujų radioaktyvių atliekų saugyklos statinys 157/1’’ stogo modifikavimo darbai yra baigti ir 2016 m. rugpjūčio 19 d. pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.

Šiuo metu yra vykdomi projekto  ,,Kietujų radioaktyvių atliekų saugyklos statinys 157’’ stogo modifikavimo statybos užbaigiamieji darbai.