Pristatytas ir įrengtas 300 kVA / 240 kW nominalaus galingumo rezervinio maitinimo šaltinis

2020 GRUO 01

UAB „Ekobana“, laimėjusi UAB „Šiaulių vandenys“ organizuotą rezervinio maitinimo šaltinio su instaliavimo darbais pirkimo konkursą, 2020 m. trečiame ketvirtyje pristatė į UAB "Šiaulių vandenys" rezervinį maitinimo šaltinį - dyzelinį generatorių, kurio nominalus galingumas 300 kVA / 240 kW, atliko dyzelinio generatoriaus montavimo ir instaliavimo darbus bei pridavė jį eksploatacijai.

Dyzelinis generatorius yra įrengtas UAB „Šiaulių vandenų“ nuotekų perpumpavimo siurblinės teritorijoje ir dirbdamas automatiniu režimu užtikrina visos siurblinės įrangos rezervinį maitinimą. Dyzelinis generatorius prijungtas prie objekte esančios SCADA sistemos.

Visi darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai, užsakovas pretenzijų neturėjo.