UAB "Ekobana" įgijo teisę verstis veikla jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte

2017 RUGS 05

UAB "Ekobana" plečia savo veiklos sritis!

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija patvirtino, kad UAB "Ekobana" atitinka branduolinės energetikos objektuose dirbantiems subjektams keliamiems reikalavimams ir gali verstis veikla jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte.