Elektros įrangos tiekimas ir monatvimo priežiūra Baltarusijos Respublikos naftos perdirbimo gamykloje

Baltarusijos Respublika

UAB „Ekobana“ laimėjo OAO „Mozirskiy NPZ“ paskelbtą atvirąjį konkursą ir pristatė įrangą naujos dviejų transformatorių pastotės „Gidrokreking-110/6/6 kV - 2 x 80 MVA“ statybai. Į UAB „Ekobana“ darbų apimtį įėjo įrangos techninių parametrų suderinimas su užsakovu ir projektavimo organizacija, įrangos pristatymas į užsakovo sandėlį, įrangos montavimo priežiūros, paleidimo-derinimo, personalo mokymų paslaugų suteikimas. UAB „Ekobana“ be priekaištų įvykdė pagal sutartį su užsakovu prisiimtus įsipareigojimus. Šiuo metu įranga sėkmingai eksploatuojama.

UAB „Ekobana“ pristatyta įranga naujos 110/6/6 kV pastotės statybai buvo pagaminta Austrijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Italijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Kroatijoje. Pristatyta 57 pavadinimų/pozicijų įranga, pristatytas įrangos vienetų kiekis viršijo 300.

Štai keletas pavadinimų: 80 МVA jėgos transformatoriai - 110/6/6 kV (2 vnt.), 110 kV eledujiniai jungtuvai (7 vnt.), 110 kV skyrikliai (19 vnt.), 110 kV jėgos transformatoriaus neutralės įžemikliai, 110 kV, 6 kV viršįtampių ribotuvai, 110 kV įtampos transformatorius, 110 kV, 6 kV srovės transformatorius, 6/0,4 kV savų reikmių transformatoriai, 6 kV, 6000 A ekranuoti srovės laidininkai, 6 kV srovės ribojimo reaktoriai, 6 kV elektros paskirstymo įrenginiai – 62 narveliai, 0,4 kV savų reikmių skydai, nuolatinės srovės skydai, tame tarpe akumuliatorinių baterijų ir srovės lyginimo skydai, rėlinės apsaugos įranga, pastotės valdymo įrenginiai, dispečerių centro įranga su vaizdo sienele, elektros energijos apskaitos ir kontrolės įranga, aukšto dažnio ryšių įranga ir kita.

Nepaisant to, jog šis projektas buvo sudėtingas ir techniniu, ir logistikos atžvilgiu, UAB „Ekobana“ specialistai sėkmingai jį įgyvendino!

57
pozicijos
300
vienetų

Galerija