Elektros įrangos tiekimas ir monatvimo priežiūra Baltarusijos Respublikos naftos perdirbimo gamykloje

Baltarusijos Respublika

2019 m. balandžio mėn. UAB „Ekobana“ baigė teikti prieš tai, dar 2017 m. UAB "Ekobana" pristatytos sukomplektuotos elektros įrangos montavimo priežiūros paslaugas Mozyriaus naftos perdirbimo įmonėje, įgyvendindama projektą „Sunkiųjų naftos likučių hidrokrekingo komplekso išorinis maitinimas. 110/6/6 kV hidrokrekingo pastotės su 110 kV oro linijos statyba“

Pagal šią sutartį UAB „Ekobana“ pristatė 57 pozicijas – daugiau kaip 300 įrangos vienetų, pagamintų Austrijos, Baltarusijos, Kroatijos, Lietuvos, Norvegijos, Italijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos gamyklose.  Pagal specifikaciją buvo pristatyta tokia įranga: 110/6/6 kV galios transformatoriai, 110 kV dujiniai jungtuvai, 110 kV skyrikliai, 110 kV galios transformatorių neutralės įžemikliai, 110 kV ir 6 kV viršįtampio ribotuvai, 110 kV įtampos transformatoriai, 110 kV ir 6 kV srovės transformatoriai, 6/0,4 kV savųjų reikmių transformatoriai, 6 kV, 6000 A ekranuoti srovėlaidžiai, 6 kV srovės ribojimo reaktoriai, 6 kV komplektinės skirstyklos (62 blokų), 0,4 kV savųjų reikmių skydai, nuolatinės srovės skydai (įskaitant įkrovimo bei matavimo įrenginius ir akumuliatorių baterijas), relinės apsaugos ir automatikos įranga, automatinės elektros suvartojimo apskaitos sistemos įranga ir programinė įranga, aukštadažnio ryšio įranga, taip pat kliento personalo apmokymo paslaugos, įrengimo priežiūros paslaugos (įskaitant relinės apsaugos ir automatikos įrangos bei automatinės elektros suvartojimo apskaitos sistemos įrangos įrengimo priežiūrą).

Sunkiųjų naftos likučių hidrokrekingo komplekso statyba susijusi su strateginiais planais, kuriais siekiama plėtoti naftos chemijos gamybą Mozyriaus naftos perdirbimo gamykloje. Kai sunkiųjų naftos likučių hidrokrekingo kompleksas bus pradėtas eksploatuoti, jis taps vienu pagrindinių Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklos padalinių.  „H-Oil“ technologija, kurios įdiegimas kainavo virš 2,111 mlrd Baltarusijos rublių, yra ne tik naftos chemijos gamybos, bet ir visos įmonės ateitis. Tokio dydžio objektai vadinami „gamyklomis gamyklose“. Jį sudaro kombinuotasis hidrokrekingo įrenginys, kurio pajėgumas yra virš 3 mln tonų per metus, vandenilio gamybos įrenginys ir sieros gamybos skyrius. Pats hidrokrekingo kompleksas susideda iš penkių sekcijų: 100 sekcijos (žaliavų paruošimas, vandenilio suspaudimas, trumpo ciklo adsorbcija, valymas aminais), 200 ir 300 sekcijų (lygiagrečiai veikiantys reaktorių blokai („H-oil“)), 400 sekcijos (frakcionavimas), 500 sekcijos (dyzelinio kuro hidrovalymas).

Hidrokrekingo kompleksui taip pat planuojama pastatyti pramoninį parką, kurio bendras plotas bus apie 50 000 kv. m., naują apytakinio vandens bloką, rajono šiluminį punktą, azoto stotį, katalizatoriaus pakrovimo / iškrovimo įrenginį su atskirais privažiuojamaisiais geležinkelio bėgiais. Šiuo metu šiam didžiuliam objektui statoma moderni valdymo stotis.

Šiandien sunkiųjų naftos likučių hidrokrekingas yra viena iš pažangiausių technologijų, leidžiančių pasiekti kokybiškai naują perdirbimo proceso lygį, gerokai padidinti naftos perdirbimo gylį ir bendrą įmonės efektyvumą.

UAB „Ekobana“ jai patikėtus darbus pagal projektą „Sunkiųjų naftos likučių hidrokrekingo komplekso išorinis maitinimas. 110/6/6 kV hidrokrekingo pastotės su 110 kV oro linijos statyba“ atliko kokybiškai ir laiku.

57
pozicijos
300
vienetų