UAB “Ekobana” dalyvavo pasaulinio medžio plokščių gamybos lyderio Kronospan Group, Austrija, naujos gamyklos statyboje

Kronospan Group

2019 – 2020 metais UAB “Ekobana” dalyvavo pasaulinio medžio plokščių gamybos lyderio Kronospan Group, Austrija, naujos gamyklos statyboje Smorgonyje, Baltarusija, ir įvykdė šiuos darbus.

  • Sumontavo technologinę įrangą: plokščių džiovyklas, presus, konvejerius ir termo aliejaus, karšto vandens, oro technologinius vamzdynus, vamzdynų atramas, galerijas, uždaromąją vamzdynų armatūrą ir siurblines.
  • Parinko ir pristatė izoliacines medžiagas ir atliko 38 MW katilinės, technologinės įrangos ir technologinių vamzdynų, siurblinių izoliavimo darbus.

Galerija