Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos griovimui būtinus laikinus statinius pastatys UAB „Ekobana“

2022 BAL 15

UAB „Ekobana“ laimėjo Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos projekto "Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas" Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių griovimo parengiamųjų darbų, įskaitant laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus pirkimo konkursą ir 2022 m. balandžio 5 d. su valstybės įmone Ignalinos atomine elektrine (IAE) pasirašė darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

Pagal minėtą sutartį Rangovė UAB „Ekobana“ atliks inžinerinių tinklų, komunikacijų ir laikinų statinių statybos bei įrengimo darbus, pateiks įranga radioaktyviųjų atliekų išėmimui iš radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Be kita ko bus pastatytas laikinas statinys iš aliuminio profilio kolonų ir daugiasluoksnių plokščių - kesonas. Kesonas - tai branduolinės energetikos objekto statinys, kuriame statybos darbų metu UAB „Ekobana“  įrengs ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitas sistemas. UAB „Ekobana“ taip pat parengs darbo projektą, pateiks ir įrengs radiacinės kontrolės įrangą, dalyvaus atliekant „šaltuosius“ bei „karštuosius“ bandymus. Bandymų ataskaitos iš pradžių bus derinamos su Užsakovu - IAE, o vėliau UAB „Ekobana“ dalyvaus IAE derinant šias ataskaitas su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI). Tik gavusi VATESI licenciją vykdyti saugyklos eksploatavimo nutraukimą, IAE pradės savo jėgomis vykdyti radioaktyviųjų atliekų išėmimo darbus.