Pastatytas naujas 6 kV skirstymo punktas (MSP) ir nauja 6/0,4 kV transformatorinė pastotė Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje

2023 SPA 02

Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams iš 110/6 kV Drūkšių TP organizavimas yra vienas svarbiausių tikslų IAE eksploatavimo nutraukimo metu. Šio tikslo įgyvendinimas planuojamas dviem etapais.

UAB „Ekobana“ šiemet sėkmingai užbaigė pirmo etapo darbus vykdant elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimo projektą – pagal parengtą techninį-darbo projektą IAE teritorijoje buvo pastatytas naujas 6 kV skirstymo punktas (MSP) ir nauja 6/0,4 kV transformatorinė pastotė bei atlikti pajungimo ir išbandymo darbai.

Toliau UAB „Ekobana“ komanda tęs darbus sekančiame elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimo etape - pastatys naują elektros pastotę (110/6 kV), o vėliau bus pajungti nauji už aikštelės esantys objektai – saugyklos ir atliekynai bei pačios aikštelės vartotojai per jau minėtą MSP.

Daugiau apie įvykdytus darbus skaitykite čia.