Pranešimas apie UAB „Ekobana“ generalinio direktoriaus pasikeitimą

2019 RUGS 16

Pranešame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. UAB „Ekobana“ generalinio direktoriaus pareigas eina Vydūnas Stripinas.

Maloniai prašome teisingai nurodyti įmonės vadovą mūsų įmonei rašomuose dokumentuose.

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir tikimės sėkmingo jo vystymosi ateityje!