UAB „Ekobana“ dalyvavimas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) eksploatavimo nutraukimo projekte yra finišo tiesėje

2023 LAP 20

UAB „Ekobana“ dalyvavimas VĮ Ignalinos atominės elektrinės vykdomo (IAE) Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) eksploatavimo nutraukimo projekte, kuriame UAB „Ekobana“ atlieka rangovo funkcijas, yra finišo tiesėje.

2023 m. lapkričio 17 d. buvo baigti aikštelėje įrengtos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrangos ir sistemų „šaltieji“ bandymai, kurie šaltaisiais vadinami dėl to, kad atliekant visas operacijas nebuvo naudojamos radioaktyviosios atliekos. Atlikti bandymai parodė, kad visi įrenginiai tarpusavyje veikia saugiai ir suderintai, o bendros objekto eksploatavimo ypatybės ir charakteristikos atitinka numatytus projektinius sprendimus.

Šiame projekte UAB „Ekobana“ kartu su subrangovais parengė darbo projektą, pagal kurį atliko inžinerinių tinklų, komunikacijų ir laikinų statinių statybos bei įrengimo darbus, pateikė įrangą radioaktyviųjų atliekų išėmimui iš radioaktyviųjų atliekų saugyklos.

Pažymėtina, kad viena iš saugaus radioaktyviųjų atliekų išėmimo užtikrinimo ir žmonių bei aplinkos apsaugojimo nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio priemonių yra virš radioaktyviųjų atliekų saugyklos UAB „Ekobana“ pastatytas ir įrengtas kesonas. Mūsų turimu atveju kesonas - tai specialios paskirties ypatingas statinys, kuriame suprojektuotos ir įrengtos ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitos saugai svarbios sistemos, kurių dėka objekto eksploatacijos metu iš saugyklos bus be grėsmės žmonėms ir aplinkai pašalintos atliekos. Statinys bei jame įrengtos sistemos suprojektuotos ir sumontuotos tokiu būdu, kad išimant atliekas iš saugyklos, darbuotojų tiesioginis kontaktas su saugykla bus minimalus, t.y. beveik visus darbus vykdys nuotoliniu būdu operatorių valdomi mechanizmai.