UAB „Ekobana“ tinkamai vykdo tvarumo užduotis

2024 GEG 02

UAB „Ekobana“ veiklą siekia vystyti efektyviai ir kuo tvariau.

Tai ne vien teoriniai įsipareigojimai – UAB „Ekobana“ pasiekimai yra patvirtinti Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos suteiktais sertifikatais, patvirtinančiais, kad UAB „Ekobana“ įvykdė 2023 metų atliekų tvarkymo kiekybines ir kokybines užduotis bei kitas pareigas.