10 kV skirstomojo punkto SP-6 PŠK 826 pastate pakeitimas

VĮ "Ignalinos Atominė Elektrinė" (IAE)

Ignalinos atominės elektrinės pramoninės šildymo katilinės vartotojų aprūpinimui elektros energija naudojamas 10 kV skirstomasis įrenginys, skirtas montuoti patalpose (RP-6 "POK") su 16 kamerų KSO-266-1, kuriose už tinklo aptvarų įrengti stacionarūs mažo alyvos kiekio jungtuvai VMG-10 su spyruoklinėmis-svorinėmis pavaromis PP-67. Visa naudojama įranga pagaminta įmonėje "Moselektroščit" (Rusija) ir sumontuota 1980 m.

Pagrindiniai projekto tikslai – pakeisti morališkai ir fiziškai pasenusius įrenginius ir padidinti elektros energijos tiekimo pramoninės šildymo katilinės įrangai patikimumą po modernizavimo.

Elektros energijos tiekimo pramoninei šildymo katilinei modifikavimo projekte numatyta pakeisti skirstomąjį punktą RP-6, sudarytą iš 16 uždaro tipo 10 kV įtampos skirstomojo įrenginio narvelių.

Vykdant projektą, buvo atlikti šie darbai:

  • parengtas techninis projektas skirstomojo punkto pakeitimui, kurio sudėtyje – reikiami brėžiniai, užsakomosios specifikacijos, užduotys gamykloms įrangai pagaminti, reikiami patikimumo ir priešgaisrinės saugos skaičiavimai, taip pat įrangos montavimo bei išdėstymo skirstomojo punkto patalpose brėžiniai ir kabelių žurnalai;
  • pagaminta įranga, užtikrinanti optimalią integraciją į esamą pramoninės šildymo katilinės sistemą;
  • pagaminta nauja įranga, atlikti jos gamykliniai bandymai ir įranga pristatyta į vietą;
  • atlikti įrangos montavimo, derinimo ir paleidimo darbai bei aptarnaujančio personalo mokymas.

Techninį projektą parengė, įrangos montavimo, derinimo ir paleidimo darbus atliko subrangovas – UAB "Eldermonta".

Remontuojančio ir aptarnaujančio personalo mokymą atliko subrangovas – UAB "Elga".

2003
m. darbų pradžia
2004
pridavimo metai