110/10 kV Aerouosto transformatorių pastotės rekonstravimo darbai

AB "Energijos skirstymo operatorius"

UAB "Ekobana" laimėjo AB "Energijos skirstymo operatorius" (AB ESO) skelbtą konkursą "110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniuje, rekonstravimo darbai, įrangos tiekimas, darbo projekto parengimas bei personalo instruktavimo paslauga" ir 2017 m. rugsėjo mėnesį su AB ESO pasirašė rangos sutartį. Pagal minėtą sutartį UAB "Ekobana" parengė darbo projektą, demontavo ir į užsakovo bazę išvežė bei užkonservavo senus 110/10 kV galios transformatorius (2 vnt.), demontavo senus 10 kV kabelius, pristatė du naujus 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatorius, paklojo ir pajungė naujus 10 kV kabelius, atliko įrangos derinimo ir paleidimo darbus, instruktavo AB ESO personalą bei pridavė objektą eksploatacijai.

Rangos sutartis buvo įvykdyta tinkamai, laikantis visu sutarties sąlygų bei terminų.

40
2 x 40 MVA galia
2
transformatoriai
YPAČ
SVARBI PASTOTĖ

Galerija