110/10 kV Palemono transformatorių pastotės galios transformatoriaus T-1 keitimas

AB "Energijos skirstymo operatorius"

UAB „Ekobana“ pagal rangos darbų sutartį atliko 110/10 kV Palemono transformatorių pastotės galios transformatoriaus T-1 keitimo darbus, pateikė įrangą bei parengė darbo projektą.

Sutarties vykdymas aprėpė:

  • darbo projekto parengimą;
  • seno 110/10 kV 16 MVA galios transformatoriaus demontavimą, jo pervežimą į AB "ESO" bazę bei užkonservavimą;
  • naujo 110/10 kV 25 MVA galios transformatoriaus pristatymą, sumontavimą bei išbandymą;
  • derinimo bei paleidimo darbus.

UAB "Ekobana" sutartį įvykdė nepriekaištingai, neviršydama sutarties sąmatų, laikydamasi visų sutartyje numatytų techninių reikalavimų bei terminų.

2017
m. darbų pradžia
8
mėn. įgyvendinimo terminas
2017
pridavimo metai

Galerija