110/10 kV Tauralaukio TP rekonstrukcija

AB "VST"

Projekto vykdymo eiga: demontuotas ir į Užsakovo bazę išvežtas senas 110/10 kV 10 MVA galios transformatorius; demontuoti ir į Užsakovo bazę išvežti 10 kV savų reikmių transformatorius, 10 kV kompensacinė ritė, 10 kV skyriklis, visų šių įrenginių pamatai perkelti į naują vietą; demontuoti 10 kV kabeliai; sutvarkyta 110/10 kV galios transformatoriaus alyvos duobė bei atliktas alyvos nuotekų linijos remontas; atvežtas, sumontuotas ir išbandytas naujas 110/10 kV 16 MVA galios transformatorius; atvežti ir sumontuoti nauji 10 kV įrenginiai (savų reikmių galios transformatorius, kompensacinė ritė, skyriklis); demontuotas 10 kV narvelis su galios skyrikliu; atvežtas ir sumontuotas naujas 10 kV narvelis su jungtuvu; sumontuoti nauji 10 kV galios kabeliai; demontuotos senos ryšių įrangos spintos; atvežta is sumontuota nauja ryšių spinta, bei naujai pastatyta TSPĮ spinta; atlikti visi RAA ir TSPĮ derinimo darbai; pravesti personalo mokymai; pastotė priduota VEI bei pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. Pagal atskirą sutartį buvo atliktas rekonstrukcijos darbo projektas.

Naujai pateikta įranga: 110/10 kV 16 MVA galios transformatorius; 10 kV savų reikmių transformatorius; 10 kV kompensacinė ritė; 10 kV skyriklis; 10 kV viršįtampių ribotuvai; 10 kV narvelis su jungtuvu; ARĮ valdiklis; 10 kV kabeliai; TSPĮ spinta ir įranga; PVS spinta ir įranga.

2010
m. darbų pradžia
30
darbuotojų komanda
2012
pridavimo metai

Galerija