110/10 kV Viršuliškių TP galios transformatorių keitimo darbai

AB "Energijos skirstymo operatorius"

UAB „Ekobana“ sėkmingai atliko 110/10 kV Viršuliškių transformatorių pastotės rekonstrukcijos darbus ir dar kartą įrodė savo profesionalumą šioje srityje.

Pagal rangos darbų sutartį UAB „Ekobana“ atliko:

- parengė techninį-darbo projektą,

- demontavo senus 25 MVA galios transformatorius (2 vnt.),

- pervežė demontuotus galios transformatorius (2 vnt.) į AB ESO bazę ir atliko jų užkonservavimą,

- demontavo senus 10 kV kabelius,

- pristatė į objektą naujus 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatorius (2 vnt.), juos sumontavo bei išbandė,

- suremontavo transformatorinės alyvos surinkimo duobes,

- paklojo naujus 10 kV kabelius,

- naujai sumontuotų galios transformatorių derinimo bei paleidimo darbus,

- naujai sumontuotų galios transformatorių skleidžiamo triukšmo matavimus.

Po sėkmingai ir sklandžiai įvykdytų darbų Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) pripažino, kad objektas atitinka teisės aktams ir normoms ir gali būti eksploatuojamas pagal paskirtį.

Galerija