110/10 kV Žvėryno TP Paribio g. 19, Vilniuje, rekonstravimo darbai

AB "Energijos skirstymo operatorius"

UAB „Ekobana“ atliko 110/10 kV Žvėryno TP Paribio g. 19, Vilniuje, rekonstravimo darbus, patiekė įrangą, parengė darbo projektą bei suteikė personalo instruktavimo paslaugą.

Sutarties vykdymas apėmė darbo projekto parengimą, senų 25 MVA galios transformatorių (2 vnt.) demontavimą, jų pervežimą į AB ESO bazę bei užkonservavimą, senų 10 kV kabelių demontavimą, naujų 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatorių (2 vnt.) pristatymą, sumontavimą bei išbandymą, naujų 10 kV kabelių paklojimą, derinimo bei paleidimo darbų atlikimą, objekto pridavimą eksploatacijai.

Anot AB "Energijos skirstymo operatorius", sutartis buvo įvykdyta nepriekaištingai, neviršijant sutarties sąmatų, laikantis visų sutartyje numatytų techninių reikalavimų bei terminų.

Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Ekobana“ įrengti naujieji 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatoriai yra neįtikėtinai žemo triukšmo lygio - pastotėje atlikus galios transformatorių skleidžiamo triukšmo matavimus, paaiškėjo, kad triukšmas neviršija medžių ošimo skleidžiamo garso.

PATYS
TYLIAUSI

Galerija