330/110/10 kV Kauno TP 330 kV įrenginių rekonstravimo darbai

AB "LITGRID"

Projekto vykdymo eiga: esamas 330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatorius atjungiamas nuo pirminių ir antrinių grandinių, išardomas ir utilizuojamas; suprojektuojamas naujas 330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatorius bei parengiamas ir suderinamas su užsakovu naujo autotransformatoriaus prijungimo prie esamų Kauno 330/110/10 kV AT-1 pirminių, valdymo ir signalizacijos grandinių techninis darbo projektas; pagaminamas, išbandomas gamykloje, atvežamas ir sumontuojamas naujas 330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatorius; sumontuojama ir suderinama autotransformatoriaus monitoringo sistema; prijungiamos ir suderinamos autotransformatoriaus valdymo ir maitinimo grandinės; atliekami autotransformatoriaus bandymai prieš eksploatavimą pagal gamintojo ir užsakovo vidinių norminių dokumentų reikalavimus; pravedami personalo mokymai; sutvarkomi ir pateikiami užsakovui techniniai dokumentai; prijungiamos autotransformatorius pirminės grandinės; autotransformatorius įjungiamas į tinklą bandomajam laikotarpiui; pasirašomas priėmimo-perdavimo bei pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

Naujai pateikta įranga: 330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatorius; autotransformatoriaus monitoringo sistema.

2011
m. darbų pradžia
20
darbuotojų komanda
2012
pridavimo metai

Galerija