330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstrukcija

AB "Lietuvos energija"

Projekto vykdymo eiga: Klaipėdos TP rekonstrukcijos metu į pastotę buvo pristatyti du 330/110/10 kV 250 MVA galios autotransformatoriai – 2 vnt.

2010
m. darbų pradžia
250
MVA autotransformatoriai
2012
pridavimo metai

Galerija