330 kV 120 MVAr valdomas šuntinis reaktorius Latvijai

AS „Augstsprieguma tīkls“

2016-09-01 UAB „Ekobana“ pasirašė sutartį su Latvijos aukštos įtampos tinklų operatoriumi AS „Augstsprieguma tīkls“ 330 kV 120 MVAr valdomo šuntinio reaktoriaus pristatymui ir sumontavimui transformatorių pastotėje „Aizkraukle“.

Valdomas šuntinis reaktorius buvo pristatytas, sumontuotas ir paleistas 2019 m. sausio mėnesį. Tai pirmas tokio tipo įrenginys Latvijos Respublikoje!

2018 metų liepos mėnesį su tuo pačiu užsakovu UAB „Ekobana“ pasirašė dar vieną sutartį tokio paties valdomo šuntinio reaktoriaus tiekimui bei sumontavimui į transformatorių pastotę „TEC-2“ – šis įrenginys bus pristatytas bei sumontuotas 2019 m. rugsėjį.

1-as
tokio tipo

Galerija