6 kV skirstomųjų įrenginių SF6 jungiklių keitimas

VĮ "Ignalinos Atominė Elektrinė" (IAE)

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimą elektrinės savųjų reikmių vartotojams, tame tarpe ir saugos sistemoms, jų tinkamam eksploatavimui įprastame režime ir avarinėse situacijose, Ignalinos atominėje elektrinėje numatyti savųjų reikmių skirstomieji įrenginiai (SRSĮ).

Elektrinės blokui veikiant pilnu pajėgumu, savųjų reikmių skirstomiesiems  6 kV įrenginiams elektros energija tiekiama iš 24/6 kV darbinių transformatorių, maitinamų tiesiogiai nuo turbogeneratorių (TG). Sustojus TG, SRSĮ automatiškai persijungia į maitinimo režimą nuo PRT 110/6 kV (rezervinių transformatorių), prijungtų prie elektros energijos tiekimo sistemos. Avariniais atvejais, nutrūkus maitinimui nuo išorinių šaltinių, rezervinio maitinimo šaltinio automatinio įjungimo prietaisas atjungia SRSĮ patikimo maitinimo sekcinius ir įvadinius jungiklius, įjungia dyzelinį generatorių ir prijungia jį prie šios sekcijos.

SRSĮ 6 kV sudėtyje esantys, Konstantinovsko aukštos įtampos įrangos gamykloje (Ukraina) bei Rovensko aukštos įtampos įrangos gamykloje (Ukraina) pagaminti, VEM-6 tipo jungikliai naudojami pirmame elektrinės bloke, o VMPE tipo jungikliai, pagaminti Čimkento elektros aparatūros gamykloje (Uzbekistanas), naudojami antrame bloke.

Ignalinos atominėje elektrinėje būtina atlikti SRS 6 kV įrenginių rekonstrukciją - dalis šių įrenginių yra susijusi su elektros energijos tiekimu apsaugos sistemoms (patikimo maitinimo skirstomieji įrenginiai), o kita dalis – su įprastos eksploatacijos sistemomis, svarbiomis saugos atžvilgiu (įprasto maitinimo skirstomieji įrenginiai).

Pagrindiniai projekto tikslai: moraliai ir fiziškai pasenusių įrenginių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, pakeitimas, savųjų reikmių jėgainių elektros energijos tiekimo sistemos įrenginių patikimumo padidinimas, techninio aptarnavimo sąlygų pagerinimas, o taip pat elektros energijos tiekimo užtikrinimas atominės elektrinės įrenginiams seisminio poveikio atveju.

Projekte numatytas 6 kV skirstomųjų įrenginių jungiklių pakeitimas etapais, keičiant jungiklius į naujai pagamintus 6kV eledujinius jungiklius ant ištraukiamų elementų, priderintų prie esamų skirstomųjų įrenginių ir relinės apsaugos bei signalizacijos schemų.

Projekto vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:

  • naujo sertifikuoto įrenginio, skirto numatytais etapais pakeisti šiuos jungiklius: 6 kV skirstomųjų įrenginių sistemos16 jungiklių su ištraukiamais skirstomųjų įrenginių komplekto elementais (KRU), tipas KXXIV (Inom=3200А), 40 jungiklių su ištraukiamais elementais KRU, tipas KXXV (Inom=2000А) ir 161 jungiklį su ištraukiamais elementais KRU, tipas KXXVI (Inom=1000А ir Inom=630А) Ignalinos atominėje elektrinėje, projektavimas, gamyba, bandymas ir pristatymas;
  • parengtas ir pateiktas išsamus jungiklių, komplekte su ištraukiamais vežimėliais, keitimui, techninis projektas, įskaitant brėžinius, apskaičiavimus, užsakytas specifikacijas ir pagalbinius dokumentus;
  • montavimas, prižiūrint tiekėjo atstovams, priežiūra ir konsultacijos įrenginių derinimo metu, įjungimas, eksploatacijos bandymai ir sumontuotų įrenginių priėmimas eksploatacijai;
  • remontuojančio ir aptarnaujančio personalo mokymai ištraukiamų vežimėlių su jungikliais eksploatavimo ir techninio aptarnavimo metodų bei taisyklių.

Techninį projektą rengė subrangovai - ООО SPKB "PROELEKTRO“( ribotos atsakomybės akcinė bendrovė Specialusis projektavimo-konstravimo biuras "PROELEKTRO") (Kijevas, Ukraina).

Elektriniai, elektromechaniniai, atsparumo ir kiti įrenginio bandymai buvo atlikti OAO "NIC-VVA" (atvirosios akcinės bendrovės "Aukštos įtampos įrenginių bandymo mokslinių tyrimų centras") bazėje (Maskva, Rusija).

2004
m. darbų pradžia
5
mėn. įgyvendinimo terminas
2005
pridavimo metai