Automatinių jungiklių "Elektron-Э16В" 0,4 kV savųjų reikmių skirstomųjų įrenginių sekcijose pakeitimas

VĮ "Ignalinos Atominė Elektrinė" (IAE)

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimą Ignalinos atominės elektrinės savųjų reikmių 0,4 kV įtampos vartotojams, naudojamos KTP SN 0,5 tipo sukomplektuotos transformatorinės pastotės, pagamintos Minsko Kozlovo vardo elektromechanikos gamykloje.

Kaip įvadiniai jungikliai, naudojami "Elektron-Э16В" tipo automatiniai jungikliai, pagaminti Dimitrovgrado gamykloje "KONTAKTOR" (Rusija). Įvadiniuose automatuose išmontuoti sroviniai jungikliai, t.y. jie veikia nuotoliniu būdu valdomų kontaktorių režime. Surenkamų šynų apsaugai ir iš fiderių  išvestų kabelių priešgaisrinės apsaugos užtikrinimui, už sekcijos ribų yra įrengta Zilbermano jutiklinė apsauga, naudojanti apkrovimo srovės fazinį kampą ir reaguojanti tik į aktyvųjį trumpo jungimo srovės komponentą (KZ). 0,4 kV sekcijų darbinių ir rezervinių įvadų valdymas jungikliais atliekamas nuotoliniu valdymo raktu valdymo bloko skyde. Čia taip pat išvesta jungiklių padėties signalizacija ir gedimų (avarijų) įspėjimo signalizacija. 0,4 kV sekcijų jėgos transformatorių ir surenkamų šynų pagrindinė apsauga įrengta aukščiausios įtampos pusėje, panaudojant RT-40, RP-23 tipų skaitmenines reles, kurios sužadina LF2 "Schneider Electric" jungiklių atjungimą nuo 6 kV pusės ir "Elektron Э16В" nuo 0,4 kV pusės.

Ignalinos atominėje elektrinėje būtina pakeisti "Elektron Э16В" automatinių jungiklių darbinius ir rezervinius įvadus savųjų reikmių 0,4 kV skirstomuosiuose įrenginiuose II energetiniame bloke ir 119 patalpoje kartu su relinės apsaugos komplektu savųjų reikmių jėgos transformatorių aukščiausios įtampos pusėje.

Pagrindiniai projekto tikslai: moraliai ir fiziškai pasenusių įrenginių pakeitimas, elektros energijos tiekimo patikimumo padidinimas Ignalinos atominės elektrinės savųjų reikmių vartotojams.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

  • naujo sertifikuoto "Siemens" firmos įrenginio, skirto numatytais etapais pakeisti šią įrangą: 66 "Elektron Э16В" tipo automatinių jungiklių darbinius ir rezervinius įvadus savųjų reikmių 0,4 kV skirstomųjų įrenginių (SRSĮ-0,4 kV) sekcijose ir Ignalinos atominės elektrinės 119 patalpoje kartu su relinės apsaugos komplektu savųjų reikmių jėgos transformatorių aukščiausios įtampos pusėje, projektavimas, gamyba, bandymai ir pristatymas;
  • parengtas ir pateiktas jungiklių pakeitimo techninis projektas, įskaitant brėžinius, užsakytas specifikacijas ir atitinkamus dokumentus;
  • gamintojo įmonėje atlikti įrenginių perdavimo-priėmimo bandymai, įskaitant gamintojo įmonėje vykdomų įrenginio atitikties bandymo procedūrų ir programos parengimą bei Ignalinos atominės elektrinės aptarnaujančio ir remonto personalo mokymai.

Išskirtinės projekto vykdymo ypatybės:

  1. galimų įvykių analizė savų reikmių 0,4 kV sistemoje, skirta automatinių jungiklių ir jutiklinės apsaugos optimalaus varianto parinkčiai;
  2. ištraukiamų vežimėlių, komplekte su įvairiais jungikliais, bandomųjų pavyzdžių kūrimas (projektavimas), ir bandymai, siekiant nustatyti jų atitiktį pagal IAE techninės užduoties reikalavimus;
  3. bandomųjų pavyzdžių gamyba ir bandymai nepriklausomoje laboratorijoje, atliekant dinaminio ir šiluminio atsparumo bandymus, o taip pat eksploatavimo bandymus sąlygose, kurios lyginant su įprastomis eksploatavimo sąlygomis avarijų metu gali žymiai pasikeisti.

Įrenginių pakeitimo techninį projektą rengė subrangovai - ООО SPKB "PROELEKTRO“ (Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė „Specialusis projektavimo-konstravimo biuras "PROELEKTRO") (Kijevas, Ukraina).

Numatyti įrenginių bandymai buvo atlikti elektrotechnikos instituto (Varšuva, Lenkija) bazėje.

2004
m. darbų pradžia
2005
pridavimo metai