Boilerinės schemos rekonstrukcija

UAB "Kauno termofikacijos elektrinė"

UAB "Ekobana" pagal rangos sutartį sėkmingai baigė boilerinės schemos rekonstrukciją Kauno termofikacijos elektrinėje. Buvo atlikti projektavimo, įrangos tiekimo, montavimo ir paleidimo-derinimo darbai.

Rekonstrukcijos tikslas – papildomai sumontuoti tinklo siurblius su dažnio keitikliais, kurie grįžtamą termofikacinį vandenį tiekia į boilerinę ir gali palaikyti tinklo vandens slėgį po boileriu arba tinklo vandens kiekį per boilerius. Šie parametrai palaikomi pagal uždaviklyje nustatytą reikšmę.

Šiam tikslui pasiekti buvo sumontuoti du Grundfos TP-200 siurbliai (su 200 kW el. varikliais), kurių kiekvieno našumas yra iki 1000 m3/val. ir maks. slėgis iki 95m, dažnio keitikliai Danfoss FC-202, slėgio keitikliai DF-65, uždaromoji armatūra Dn350, Dn400; Pn25, rekonstruota paskirstymo spinta, nutiesti kabeliai, sumontuota automatikos valdymo spinta, leidžianti siurbliams dirbti pagal užduotus srauto arba slėgio parametrus.

2010
m. darbų pradžia
be
vėlavimo dienų
2011
pridavimo metai