Galios transformatorių keitimas 110/10 kV Šiaurinėje transformatorių pastotėje Vilniuje

AB "Lesto"

UAB "Ekobana" atliko 110/10 kV Šiaurinės transformatorių pastotės, P. Lukšio g., Vilniuje, galios transformatorių keitimo darbus, pateikė įrangą bei parengė darbo projektą.

Sutarties vykdymas apėmė darbo projekto parengimą, senų 40 MVA galios transformatorių (2 vnt.) demontavimą, jų pervežimą į AB "LESTO" bazę bei užkonservavimą, senų 10 kV kabelių demontavimą, naujų 63 MVA galios transformatorių (2 vnt.) pristatymą, sumontavimą bei išbandymą, naujų 10 kV kabelių paklojimą, derinimo bei paleidimo darbų atlikimą.

UAB "Ekobana" sutartį įvykdė nepriekaištingai, neviršydama sutarties sąmatų, laikydamasi visų sutartyje numatytų techninių reikalavimų bei terminų.

2013
darbų pradžia
63
MVA galingiausi ESO tinkle
2014
pridavimo metai