IAE II bloko turbininių generatorių TBB-800-2E žadinimo sistemos valdymo ir reguliavimo aparatūros keitimas

VĮ "Ignalinos atominė elektrinė" (IAE)

ŠV-1B-4200-1050 UXL4-2 tipo sužadinimo skydas skirtas STN-670-4200-2UXL4 tipo darbinės nepriklausomos sužadinimo sistemos, maitinančios turbogeneratoriaus rotoriaus apvijas, modifikacijai. Modifikacijos metu sužadinimo skydas turi pakeisti du esančius ТВ8-2500/1650 tipo tiristorinius keitiklius su savo SUT-V4 tipo valdymo sistemomis ir ARV-SDP1 tipo sužadinimo reguliatorių, esantį veikiančio STN sudėtyje.

Ignalinos atominėje elektrinėje buvo būtina pakeisti tiristorinius keitiklius, valdymo prietaisus ir darbinio sužadinimo TG-3,4 sistemos reguliavimo įrangą.

Pagrindiniai projekto tikslai: darbinio sužadinimo TG-3,4 sistemos susidėvėjusių įrenginių pakeitimas, tiristorinių keitiklių, valdymo sistemos eksploatavimo patikimumo padidinimas ir reguliavimo patobulinimas įdiegiant pažangesnes schemas, puslaidininkių ir dvikanalio reguliavimo principą, o taip pat šios įrangos techninio aptarnavimo laiko trukmės mažinimas. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

  • naujo sertifikuoto OAO "SILOVYJE MAŠINI" įrenginio projektavimas, gamyba, derinimas bandymas ir pristatymas Ignalinos atominės elektrinės II energijos bloko turbininių generatorių TBB-800-2E sužadinimo sistemos valdymo ir reguliavimo įrangos keitimui;
  • parengtas ir pateiktas įrenginių keitimo techninis projektas;
  • TG-3,4 sužadinimo skydų montavimas, prižiūrint tiekėjo atstovams, derinimas, bandymai ir įrenginio perdavimas eksploatacijai.

Skiriamosios šio projekto ypatybės buvo tos, kad mes pasiūlėme sužadinimo sistemos modifikaciją (atnaujinimą), skirtingai nuo mūsų konkurentų ir turbininių generatorių gamintojo pirminio pasiūlymo pakeisti visą sužadinimo sistemą arba pakeisti atskirus valdymo sistemos blokus. Tai leido sumažinti projekto kainą ir sutrumpinti jo įgyvendinimo laiką.

Įrenginių keitimo techninį projektą rengė subrangovai - ООО SPKB "PROELEKTRO“ (specialusis projektavimo-konstravimo biuras "PROELEKTRO") (Kijevas, Ukraina).

Montavimą, prižiūrint tiekėjo atstovams, derinimą, bandymus ir įrenginio perdavimą eksploatacijai atliko subrangovai - OAO „SILOVYJE MAŠINI“ (atviroji akcinė bendrovė "SILOVYJE MAŠINI") (Sankt Peterburgas, (Rusija).

2003
m. darbų pradžia
2004
pridavimo metai