Nenutrūkstamo maitinimo agregatų pakeitimas IAE 2-ame bloke

VĮ "Ignalinos Atominė Elektrinė" (IAE)

Patikimo reaktoriaus sustabdymo ir užšaldymo nutrūkus elektros energijos tiekimui iš visų išorinių šaltinių, o taip pat elektros energijos tiekimo apsaugos sistemoms bei IVS (kompiuterinės informacijos sistemai) užtikrinimui įprasto ir avarinio režimo sąlygomis, Ignalinos atominėje elektrinėje įdiegtos 6 nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo sistemos, naudojant akumuliatorines baterijas (AB), nuolatinės srovės skydai (ŠPT) ir ABP įranga su jėgos lygintuvais AB įkrovai, keitikliais, keičiančiais ŠPT nuolatinę srovę į kintamą ir tiristoriniais išjungimo prietaisais, užtikrinančiais nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą ypač svarbiems apsaugos sistemos vartotojams.

Pagrindiniai projekto tikslai: moraliai ir fiziškai pasenusių ABP-1500 įrenginių, pagamintų pramonės gamykloje "INVERTOR" (Orenburgo m., Rusija), pakeitimas, apsaugos sistemos įrenginių patikimumo didinimas ir jų techninio aptarnavimo sąlygų gerinimas, sutrumpinant gedimų šalinimo laiką, o taip pat IAE įrenginių eksploatavimo patikimumo lygio didinimas seisminių ir kitų ekstremalių sąlygų atveju.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

  • naujo sertifikuoto įrenginio, skirto numatytais etapais pakeisti šią įrangą: 8 jėgos lygintuvai TPPS-800, 21 keitiklis PTS-200 ir IAE II energijos bloko nepertraukiamo energijos tiekimo agregatų ABP-1500 18 tiristoriniai išjungimo prietaisai (TKO), projektavimas, gamyba, bandymas ir pristatymas. ABP-1500 nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginių keitimo projekto parengimas ir pateikimas su brėžiniais, skaičiavimais, užsakytomis techninėmis sąlygomis ir pagalbiniais dokumentais. Pristatytų ir sumontuotų įrenginių derinimas, bandymai ir įdiegimas į eksploataciją. Remontuojančio ir aptarnaujančio personalo mokymai, patvirtinant gamintojo išduotu sertifikatu;
  • kadangi naujai diegiamo GUTOR firmos (Šveicarija) įrenginio techninės charakteristikos ir jo konstrukcija skyrėsi nuo buvusio nenutrūkstamo maitinimo sistemos įrenginio techninių charakteristikų ir konstrukcijos, buvo parengti principiniai sprendimai ir skaičiavimo metodikos, apibrėžiančios IAE SPB energijos bloko konstrukciją ir visų komponentų parametrų parinktį, įskaitant įrenginių ir aparatūros parametrus, apsaugos sistemų parinktį, kabelių skerspjūvių parinktį ir t.t., įvertinant naujo įrenginio ypatybes ir numatant esamos savų reikmių sistemos rekonstrukcijos minimalius kaštus;
  • be naujų lygintuvų ir keitiklių, kaip apsauginiai įrenginiai skirstomosiose sekcijose už keitiklių buvo įrengti tiristoriniai komutaciniai jungikliai (UTKO). Ši įrangai buvo specialiai sukurta, kad būtų galima ją naudoti IAE savų reikmių energijos bloko, modernizuoto ABP sudėtyje, ir skirti grupinių bei individualių maitinimo linijų vienfazių ir trijų fazių vartotojų nepertraukiamo maitinimo linijose greitam atjungimui (komutacijai);
  • IAE personalo mokymams ir įgūdžių įsisavinimui buvo sukurtas mokymo-įgūdžių įsisavinimo kompleksas, naudojant lygintuvus, invertorius ir UTKO, su analogiška konstrukcija, funkcijomis bei eksploatacinėmis savybėmis, kaip ir "dideliuose" ABP įrenginiuose.

SBP rekonstrukcijos pagrindinius techninius sprendimus, įskaitant konstrukcijos schemas, skaičiavimais pagrįstų parametrų parinktį, o taip pat techninio projekto parengimą atliko subrangovai - OOO "PROELEKTRO" (Kijevo m., Ukraina).

Pateiktų įrenginių derinimą, bandymus, perdavimo į eksploataciją darbus, o taip pat personalo mokymus atliko subrangovai - OOO "SELKOM" (Kijevo m., Ukraina).

2003
m. darbų pradžia
2005
pridavimo metai