Nuolatinės srovės skydų ir lygintuvų keitimas IAE 106 pastate

VĮ "Ignalinos Atominė Elektrinė" (IAE)

Esami nuolatinės srovės skydai (NSS) su lygintuvais, skirti patikimai tiekti darbinę srovę relinei įrangai ir automatikai, avarijų prevencijos automatikos sistemai, ryšių ir telemechaninei įrangai, elektromagnetinei blokuotei 110/330 kV atviroje skirstykloje (AS). Dviejų darbinių lygintuvų buferyje prijungti du akumuliatoriniai elementai, veikiantys nuolatinės įkrovos režime. Trečiasis lygintuvas yra rezervinis, naudojamas remonto darbų atveju arba sugedus vienam iš darbinių lygintuvų, o taip pat atliekant akumuliatorinio elemento kontrolinę įkrovą (inversijos funkcija).

Pagrindiniai projekto tikslai: moraliai ir fiziškai pasenusių įrenginių pakeitimas, elektros energijos tiekimo patikimumo padidinimas Ignalinos atominės elektrinės savųjų reikmių vartotojams.

 Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

  • naujo sertifikuoto "Gutor" ir "Benning" firmų įrenginio, skirto pakeisti nuolatinės srovės skydus, lygintuvus ir nepertraukiamo maitinimo blokus ABP-6,3 kVA AS 110/330 kV Ignalinos atominėje elektrinėje, projektavimas, gamyba, derinimas ir bandymas gamintojo įmonėje;
  • gamintojo įmonėje atlikti įrenginių perdavimo-priėmimo bandymai, įskaitant gamintojo įmonėje vykdomų įrenginio atitikties bandymo procedūrų ir programos parengimą;
  • montavimas, prižiūrint tiekėjo atstovams, įrenginių paleidimo-derinimo darbai, perdavimas eksploatacijai, o taip pat IAE remonto ir aptarnaujančio personalo mokymai.

Techninį projektą rengė subrangovai - ООО SPKB "PROELEKTRO“ (atviroji akcinė bendrovė Specialusis projektavimo-konstravimo biuras "ROELEKTRO") (Kijevas, Ukraina).

Montavimą, prižiūrint tiekėjo atstovams, bandymus ir įrenginio perdavimą eksploatacijai, o taip pat IAE remonto ir aptarnaujančio personalo mokymus atlieka subrangovai - OOO "SELKOM" (ribotos atsakomybės bendrovė "SELKOM") (Kijevas, Ukraina).

2005
m. darbų pradžia
2006
pridavimo metai