Panevėžio regiono savartyno III - sekcijos įrengimo rangos darbai

UAB “Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras”

INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ

Statytojas (Užsakovas): UAB “Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras”, Beržų g. 3, Panevėžys 36237

Projekto pavadinimas: Panevėžio regioninio sąvartyno Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., statybos projektas (3 sekcijos statyba); įskaitant ir darbo projekto parengimą.

Statybos vieta: Dvarininkų k., Panevėžio raj.

Statinio statybos rūšis: naujo statinio statyba

Statinio kategorija: ypatingasis

Statinio paskirtis: kiti statiniai: sąvartynai

Vykdytojas: UAB “Ekobana” ir AB „Utenos melioracija“ jungtinė veikla

Statybos laikotarpis: 2018-03-08 – 2018-11-08

BENDRI DUOMENYS

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis techninio projekto sprendiniais, parengtais 2006 m. bei galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir techninio normavimo dokumentais.

Vykdant bendruosius statybos darbus Rangovas vadovavosi galiojančiais Lietuvos statybos norminių dokumentų reikalavimais ir nurodymais, medžiagų gamintojų techninėmis instrukcijomis bei visais projekto brėžiniuose duotais techniniais nurodymais, pastabomis ir pan.

TECHNOLOGINIAI - KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Iš teritorijos pašalinti krūmynai.

Nukasamas vietinis molinis gruntas naudotas sekcijos dugnui ir pylimams formuoti.

Gruntinių vandenų pažeminimui įrengta drenažo sistema

Atliekų kaupimo sekcijos 0.50 m storio dugnas suformuotas iš vietinio priemolio (molio). Molingas sluoksnis supiltas pasluoksniais po ~ 25 – 30 cm, juos maksimaliai sutankinant.

Užtikrinant nustatytą 2% dugno plokštumos nuolydį, suformuotas sutankinto molingo grunto paviršius. Analogiškai suformuotas sekcijos pylimų viršutinis sluoksnis – jis yra iš molingo grunto ir pakankamai sutankintas.

Sekcijos dugno ir šlaitų konstrukcija:

 1. sutankintas esamas natūralus gruntas Ev2 ≥ 30 MPa, - 0,50 m;
 2. geosintetinio molio ViaBent 500/200/305 Compo TL sluoksnis;
 3. CARBOFOL HDPE 406 plėvelė 2 mm;
 4. apsauginė geotekstilė (1200 g/m2);
 5. drenuojantis sluoksnis – žvyras fr. 8/32, CaCO3 25% ±5% - 0,50 m;
 6. Ant drenažinio sluoksnio, pilamos šalinamos atliekos.

Siekiant užtikrinti susidarančio filtrato nutekėjimą į filtrato surinkimo sistemą iš perforuotų PP vamzdžių, sekcijos dugnas turi išilginį ir skersinį nuolydžius lygius 0,5%, filtratas surenkamas ir paduodamas į esamą filtrato šalinimo sistemą.

Ant suformuoto pagrindo paklota dirbtinė hidrogeologinė užtvara – 2 mm storio HDPE membrana.

Siekiant apsaugoti paklotą nuo mechaninio pažeidimo ant dirbtinio sandarinančio pakloto įrengta apsauginė geotekstilė.

Virš geotekstilės įrengtas 0,50 m storio drenažinis sluoksnis (granitinė skalda fr. 20/40 mm - aplink drenas) ir žvyro fr.8/32, kuriame klojami perforuoti filtrato surinkimo vamzdžiai.

Sekcijos perimetru suformuoti pylimai, kuriuose inkaruojamos dugno izoliacinės medžiagos.

Vakarinėje dalyje įrengtas pylimas ribojasi su jau veikiančiomis sekcijomis.

Sąvartyno esamos sekcijos geosintetinės medžiagos sujungtos su projektuojamos 3 sekcijos geosintetinėmis medžiagomis taip, kad sudaro vientisą pagrindą ir nekelia grunto, požeminio bei paviršinio vandens užterštumo rizikos.

PAGRINDINIAI OBJEKTO RODIKLIAI:

 • Svartyno dugno plotas ~30000 m2
 • drenažo įrengimas - drenuojantys vamzdžiai, bendras ilgis 1540 m
 • filtrato surinkimo sistema - PP perforuoti vamzdžiai – 540 m
 • priešgaisrinis slėgiminis vandentiekis su hidrantais – 1400 m
 • privažiavimo kelių įrengimas: 2470 m2 asfaltbetonio danga, 995 m2 žvyro danga
30000
m2 plotas
3465
m2 nutiesta kelio

Galerija