Projektas B16: valdomas šunto reaktorius IAE 330 kV AtS

VĮ "Ignalinos Atominė Elektrinė" (IAE)

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatacijos ir jos galutinio sustabdymo metu buvo svarbu užtikrinti įtampos lygio reguliavimą Ignalinos elektros energijos valdymo mazge. IAE eksploatavimo metu įtampos lygį reguliavo turbogeneratoriai, keisdami reaktyviosios galios vartojimą. Po galutinio abiejų blokų sustabdymo įtampos lygį reguliuoja valdomas šunto reaktorius (VŠR), kuris buvo įrengtas Ignalinos AE atvirojoje skirstykloje (330 kV AtS).

Konsorciumo sutartis tarp UAB "Ekobana" (Vilnius, Lietuva), UAB "Kauno energetikos remontas" (Kaunas, Lietuva) ir UAB "Siemens" (Vokietija) buvo pasirašyta 2006 m. spalio 17 d.

Kartu su VŠR buvo tiekiama pagalbinė įranga, reikalinga užtikrinti prijungimą prie 330 kV tinklo: aukštosios įtampos eledujiniai jungikliai, skyrikliai, matavimo transformatoriai, šynų konstrukcijos, televaldymo, signalizacijos, duomenų perdavimo, elektros energijos apskaitos sistemos, relinės apsaugos, sisteminės automatikos ir gaisro gesinimo įrenginiai ir kt.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti šie darbai:

  • VŠR įrenginio projektavimas;
  • įrangos tiekimas, statybos, montavimo ir derinimo darbai:  relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrenginių montavimas ir derinimas; pirminės elektrotechninės įrangos, RAA įrenginių gamyba ir tiekimas; televaldymo, signalizacijos, duomenų perdavimo sistemos programinio aprūpinimo rengimas ir tiekimas, šios sistemos montavimas, derinimas ir įdiegimas; VŠR įrangos gamyba ir tiekimas; VŠR projektavimas, gamyba, derinimas, tinklinių bandymų ir įdiegimo inžinierinis palaikymas.

Reaktoriaus paleidimo ir derinimo bandymai buvo užbaigti 2008 metų rugsėjo mėn. ir šiuo metu reaktorius yra eksploatuojamas.

Projektas buvo finansuojamas Tarptautinio IAE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis, kurias administravo Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas.

2006
m. darbų pradžia
147
darbuotojų komanda
2008
pridavimo metai

Galerija