Projektas B5/1. Garų katilinės statyba

VĮ "Ignalinos Atominė Elektrinė" (IAE)

Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos metu pagrindinis garų šaltinis įmonei buvo elektrinės garų gavimo įrenginys, veikiantis energijos bloko eksploatacijos metu. Energijos bloko remonto laikotarpiu elektrinę garais aprūpindavo rezervinė katilinė.

Galutinai sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę, ji išliko garų, kurie yra reikalingi Skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo komplekso garinimo įrenginiams, vartotoja. Vieninteliu garų šaltiniu elektrinėje liko rezervinė katilinė, kuri dėl nepakankamos galios ir pasenusios įrangos negalėjo būti nuolatiniu garų šaltiniu. Rengiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo planą, buvo numatyta ir naujos garų katilinės statyba.

Naujos garų katilinės galia – 30 t garų /val. (3 katilai, kiekvieno našumas 15 t garų/val.). Pagrindinis katilinės kuras – dujos, rezervinis – skystasis kuras (dyzelinas).

UAB "Ekobana" dalyvavo garų katilinės statybos projekte subrangovo pozicijoje ir tiekė prekes generaliniam rangovui - kompanijai "Elektrim-Megadex S.A." (Lenkija).

2003
m. darbų pradžia
I-as
įgyvendintas projektas
2005
pridavimo metai