Turbogeneratoriaus TVV-800 statoriaus pristatymas į Ukrainą

VĮ "Ignalinos Atominė Elektrinė" (IAE)

VĮ "Ignalinos atominė elektrinė" organizuotame viešame aukcione UAB "Ekobana" įsigijo turbogeneratoriaus TVV-800 statorių iš I-ojo Ignalinos atominės elektrinės bloko. Statorius buvo išmontuotas ir specialiu transportu nugabentas Ukrainos įmonei.

2008
m. darbų pradžia
2008
pridavimo metai