UAB „Ekobana“ sumontavo galingiausius autotransformatorius Lietuvos elektros perdavimo linijų tinkle

LITGRID AB

UAB „Ekobana“ laimėjo 2017 metais LITGRID AB skelbtą 330/110/10 kV Vilniaus TP galių didinimo (naujų 300 MVA autotransformatorių su sumontavimu) pirkimą. Sudarė projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį „iki rakto“, kuri įpareigojo per du metus atlikti transformatorių pastotės galių didinimo darbus už daugiau nei 4 mln. eurų. Į darbų apimtis įėjo techninio bei darbo projektų parengimas, statybos leidimo išėmimas, naujų 330/110/10 kV 300 MVA galios autotransformatorių (galingiausių tokio tipo autotransformatorių LITGRID AB tinkle) pristatymas, sumontavimas ir išbandymas po sumontavimo, monitoringo sistemos autotransformatoriams sumontavimas bei suderinimas, kitos 110 kV įrangos bei 110 kV oro linijos transformatorių pastotėje pakeitimas, derinimo darbai, pridavimas eksploatacijai bei statybos užbaigimo akto gavimas.

UAB „Ekobana“ atsakingai įvykdžiusi sutartį (pristačiusi bei sumontavusi du naujus 300 MVA galios autotransformatorius) beveik dvigubai padidino 330/110/10 kV Vilniaus transformatorių pastotės galią.

Nauji autotransformatoriai atitinka visus aukščiausius kokybės reikalavimus, kad užtikrintų stabilų elektros tiekimą Vilniaus miesto gyventojams ir verslui.

Galerija