Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Senųjų Trakų k. Trakų raj.

UAB „Trakų vandenys“

2019 metais laimėjusi UAB „Trakų vandenys“ skelbtą supaprastintą atvirą konkursą UAB „Ekobana“ kartu su kitais jungtinės veiklos sutarties dalyviais įvykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Senųjų Trakų k., Trakų raj.

UAB „Ekobana“ kokybiškai ir laiku atliko šiuos darbus:

  • nauja 5429,9 m ilgio vandentiekio tinklų ir 9139,7 m ilgio nuotekų (savitakinių ir spaudiminių) tinklų statyba,
  • dviejų siurblinių rekonstrukcija: senos „sausos“ siurblinės nugriautos, o jų vietoje pastatytos HDPE 2500 mm, H 7,5 m su Q=14 l/s (vienas) siurbliais, 14 kW el. varikliu ir naujai suprojektuotos HDPE Ø 1500 mm siurblinės (Q siurblio iki 4,5 l/s), iš viso 8 siurblinės, kurios pilnai automatizuotos su Scada duomenų perdavimu,
  • aplinkos sutvarkymo darbai.

Nauja infrastruktūra leidžia Senųjų Trakų gyventojams naudotis atitinkančiu higienos normas geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas mažina neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

Pažymėtina tai, kad Trakų rajonas yra istoriškai reikšminga Lietuvos vietovė, kurioje gausu istorinių ir archeologinių radinių, todėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros statybos darbai vyko prižiūrint archeologams, o darbams vadovavo statybos darbų vadovas, be kita ko atestuotas dirbti su statiniais, esančiais kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Galerija