Paslaugos

Kompleksinis Projektų valdymas

Sprendimai pramonės įmonėms

Veiklos sritys

 • Elektros tinklų pastočių, kurių įtampos klasė iki 400 kV, statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas
 • Pramonės ir gamyklų energetikos sistemų bei objektų statyba, rekonstrukcija, modernizavimas
 • Generavimo įrenginių statyba garo ir dujų trubinų pagrindu
 • Komunalinio ūkio objektų statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas
 • Biriųjų krovinių laikymo ir krovos kompleksų statyba
 • Ir daugelis kitų
 • Iki 400 kV įtampos transformatorinių pastočių įrengimas
 • Galios transformatoriai iki 400 kV
 • Kabeliai ir laidai, elektros montavimo gaminiai
 • Nepertraukiamo maitinimo sistemos, dinaminiai nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai
 • Garo ir dujų turbinos, ORC turbinos
 • Ir kita
 • Mechaniniai, elekros ir silpnųjų srovių darbai, numatyti kietųjų radioaktyvių atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso statybos Ignalinos atominėje elektrinėje projekte
 • Įrenginių, reikalingų Ignalinos atominės elektrinės G1 pastato išmontavimui, tiekimas
 • Elektros ir silpnųjų srovių darbai, numatyti naujos laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos statybos proekte Ignalinos atominėje elektrinėje
 • Ir kita
 • Bendrasis vadovavimas projektui B16 – Ignalinos atominės elektrinės valdomo 180 MVAp galios šuntinio reaktoriaus ASĮ-330 kV montavimas “iki rakto” perteklinei reaktyvinei galiai kompensuoti
 • 110/10/10 kV “Šiaurinės” transformatorinės pastotės rekonstrukcija Vilniuje. Pateikti galios transformatoriai 110/10/10 kV 63 MVA, paruoštas darbo projektas, atlikti montavimo, paleidimo ir derinimo darbai, bandymai, personalo mokymai
 • Naujos elektrinės su 27 MW galios turbina ir vandens aušinimo ciklo sistema statyba “iki rakto” Šiaurinėje ŠE VKG OU Kohta Jarvės mieste Estijoje
 • Pašarinių fosfatų cecho statybos valdymas pagal projektą – AB “Lifosa” gamybos našumo didinimas ir inovacinių technologijų diegimas modernisuojant pašarinių fosfatų gamybos procesą
 • Pašarinių fosfatų gamybos cecho statyba AB “Lifosa”
 • Uždaromosios armatūros ir siurblių tiekimas AB “Orlen Lietuva” kapitaliniam remontui
 • Ežero vandens filtravimo sistemos įrenginių tiekimas ketaus liejimo kombinatui Mianmare
 • Siurblių, maišyklių ir valdymo spintų tiekimas bei montavimo priežiūra valymo įrenginių rekonstrukcijos projekte AAB “Grodno Azot”, Baltarusija
 • Uždaromosios armatūros tiekimas Petroter II ir Petroter III skalūnų perdirbimo gamykloms Estijoje
 • Ir kita
 • Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos plėtra Anykščiuose
 • Valymo įrenginių rekonstravimas Panevėžyje
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija Trakuose ir Lentvaryje
 • Žodino šiluminės elektrinės Borisovo m. Baltarusijoje 3-ojo katilų cecho rekonstrukcija
 • Vilniaus ir Kauno šiluminių elektrinių vandeninio gamybos baro modernizavimas
 • Ir kitа
 • Naujos elektrinės su 27 mW kondensacine turbina ir aušinimo sistema statyba Estijoje
 • 25-100 kVA ir 160-1600 kVA, 10/0,4-0,42 kV galios transformatorinių tiekimas Lietuvoje ir Estijoje
 • 6 MW garo turbinos ir generatoriaus keitimas Estijoje
 • 110/10 kV transformatorinės pastotės “Šiaurinė” rekonstrukcija Vilniuje
 • Dviejų blokinių 330 kV, 215 MVA transformatorinių tiekimas Pliavinių hidroelektrinės Latvijoje modernizavimo projektui įgyvendinti
 • Ir kita
UAB „Ekobana“ indėlis vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtros Vilniaus aglomeracijoje, Nemenčinės m., Vilniaus raj. projekte
UAB „Ekobana“ indėlis vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtros Vilniaus aglomeracijoje, Nemenčinės m., Vilniaus raj. projekte
UAB „Vilniaus vandenys“
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių griovimo parengiamieji darbai, įskaitant laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių griovimo parengiamieji darbai, įskaitant laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus
Ignalinos atominė elektrinė
6 ir 0,4 kV paskirstymo įrenginiai (MSP-138), skirti tiekti elektros energiją IAE vartotojams
6 ir 0,4 kV paskirstymo įrenginiai (MSP-138), skirti tiekti elektros energiją IAE vartotojams
UAB „Ekobana“ tęsia trifazių alyvinių galios transformatorių tiekimą Lietuvos energetikos sistemai
UAB „Ekobana“ tęsia trifazių alyvinių galios transformatorių tiekimą Lietuvos energetikos sistemai
Lietuvos energetikos sistema
Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai
Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai
UAB „Visagino energija“
Nepertraukiamo ir rezervinio maitinimo šaltinių bei elektros generatorių tiekimas
Nepertraukiamo ir rezervinio maitinimo šaltinių bei elektros generatorių tiekimas
Lietuvos įmonės
Galios transformatorių pristatymas vėjo jėgainių parkams
Galios transformatorių pristatymas vėjo jėgainių parkams
Naujos automatizuotos nuotekų siurblinės projektavimo ir statybos darbai
Naujos automatizuotos nuotekų siurblinės projektavimo ir statybos darbai
Ignalinos atominė elektrinė
110/10 kV Viršuliškių TP galios transformatorių keitimo darbai
110/10 kV Viršuliškių TP galios transformatorių keitimo darbai
AB "Energijos skirstymo operatorius"
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Senųjų Trakų k. Trakų raj.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Senųjų Trakų k. Trakų raj.
UAB „Trakų vandenys“
UAB „Ekobana“ sumontavo galingiausius autotransformatorius Lietuvos elektros perdavimo linijų tinkle
UAB „Ekobana“ sumontavo galingiausius autotransformatorius Lietuvos elektros perdavimo linijų tinkle
LITGRID AB

Apie mus

UAB „Ekobana“ teikia kompleksinius sprendimus pramonės ir energetikos srityse, realizuoja bet kokio sudėtingumo projektus „iki rakto“ – nuo objekto finansavimo galimybių paieškos iki jo pridavimo eksploatacijai. Kompetentingų ir patyrusių specialistų komanda yra pajėgi sėkmingai suvaldyti projektą nuo jo pradžios iki pat pabaigos arba prisijungti bet kurioje projekto įgyvendinimo stadijoje.

Sertifikatai

 • Sertifikatas patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013

 • Licencija, skirta verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte.

 • Kvalifikacijos atestatas Nr. 6279. Teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Naujienos
UAB „Ekobana“ – naujas bendradarbiavimo susitarimas su „Hyundai Hydrogen Mobility“
2024
BIR 25
UAB „Ekobana“ – naujas bendradarbiavimo susitarimas su „Hyundai Hydrogen Mobility“
UAB „Ekobana“ komanda ir toliau tobulina žinias
2024
GEG 31
UAB „Ekobana“ komanda ir toliau tobulina žinias
UAB „Ekobana“ tinkamai vykdo tvarumo užduotis
2024
GEG 02
UAB „Ekobana“ tinkamai vykdo tvarumo užduotis
UAB „Ekobana“ dalyvavimas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) eksploatavimo nutraukimo projekte yra finišo tiesėje
2023
LAP 20
UAB „Ekobana“ dalyvavimas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) eksploatavimo nutraukimo projekte yra finišo tiesėje